Licenca
To delo je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 2.5:

priznanje avtorstva - nekomercialno - deljenje pod enakimi pogoji.

Celotna licenca je na voljo na spletu na naslovu http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/. V skladu s to licenco je dovoljeno vsakemu uporabniku delo razmnoževati, distribuirati, javno priobčevati, dajati v najem in tudi predelovati, vendar samo v nekomercialne namene in ob pogoju, da navede avtorja oziroma avtorje in izdajatelja tega dela. Če uporabnik delo predela, kar pomeni, da ga spremeni, preoblikuje, prevede ali uporabi to delo v svojem delu, lahko predelavo dela ponudi na voljo le pod pogoji, ki so enaki pogojem iz te licence oziroma pod enako licenco.
Navodila

Podnebje

V Sloveniji so tri podnebja, ki prehajajo eno v drugo. V osrednji in vzhodni Sloveniji je zmerno celinsko podnebje, v alpskem svetu gorsko podnebje in zahodno od Alpsko-Dinarske pregrade submediteransko (sredozemsko) podnebje z večjimi količinami padavin in nižjimi temperaturami v primerjavi s pravim sredozemskim podnebjem.

Podnebje - padavine

   

S pomočjo zemljevida ugotovi, v katerem delu Slovenije je količina padavin višja in kje nižja. Razmisli, kateri so vzroki za takšno razporeditev.

Količina padavin se od zahoda proti vzhodu zmanjšuje. Zaradi zahodnih vetrov, ki prinesejo vlažne zračne gmote iznad Atlantika in Sredozemlja ter zaradi Alpsko-dinarske pregrade, ki jih zadrži in dvigne, je zahodni del Slovenije bolj namočen od vzhodnega. Količina padavin se od morja (kjer je letna količina padavin med 1000 in 1200 mm) proti notranjosti Slovenije povečuje in doseže maksimum na Alpsko-Dinarski pregradi (2000 - 3000 mm). Drugi maksimum padavin se zaradi učinka dviganja zračnih gmot pojavlja v Kamniško-Savinjskih Alpah (1600 - 2600 mm). Proti severovzhodu se z oddaljenostjo od gorske pregrade količina padavin hitro zmanjšuje. V Prekmurju je letna količina padavin okoli 800 mm.

OROGRAFSKE PADAVINE

V Sloveniji ni izrazito suhega ali mokrega dela leta, a vseeno so med meseci oz. letnimi opazne razlike.

Za sredozemsko podnebje sta značilna dva padavinska maksimuma: prvi konec pomladi, drugi jeseni. Na območju gorskega podnebje je največ padavin jeseni; nekoliko manj izrazit maksimum je pozno spomladi in v začetku poletja. Na vzhodu države, kjer je izrazit vpliv celinskega podnebja, je največ padavin med poletnimi plohami in nevihtami, najbolj suhi pa so zimski meseci.

<NAZAJ
>NAPREJ28/241