Licenca
To delo je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 2.5:

priznanje avtorstva - nekomercialno - deljenje pod enakimi pogoji.

Celotna licenca je na voljo na spletu na naslovu http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/. V skladu s to licenco je dovoljeno vsakemu uporabniku delo razmnoževati, distribuirati, javno priobčevati, dajati v najem in tudi predelovati, vendar samo v nekomercialne namene in ob pogoju, da navede avtorja oziroma avtorje in izdajatelja tega dela. Če uporabnik delo predela, kar pomeni, da ga spremeni, preoblikuje, prevede ali uporabi to delo v svojem delu, lahko predelavo dela ponudi na voljo le pod pogoji, ki so enaki pogojem iz te licence oziroma pod enako licenco.
Navodila

Rastlinstvo

Slovenija spada med najbolj gozdnate države v Evropi

Slovenija je zelo zelena država. Rastlinstvo je odvisno od:
  • podnebja: razporeditev temperatur in padavin,
  • reliefa: naklon, kamninska zgradba, osončenost, nadmorska višina,
  • prsti: debelina in sestava,
  • vode: izdatnost in gladina talne vode,
  • človeka.
Slovenija ima dovolj padavin za gozdno rastlinstvo. V preteklosti je na ozemlju Slovenije prevladoval gozd. Na legah, ugodnih za poselitev, so gozd izsekali za obdelovalne površine. V 18. stoletju so veliko gozda (predvsem bukev) posekali zaradi fužin, glažut in oglarstva. V 19. stoletju les (predvsem hrast) postane tržno blago za rudniških podpor in gradnjo železnica Dunaj – Trst (tiri, kurjava).

Izmed naštetih držav izberi tiste, ki imajo z  gozdom porasel večji delež državnega ozemlja kot Slovenija.

Rastlinstvo v Sloveniji

Bukov gozd
Gabrov gozd
Hrastov gozd
Iglasti gozd
Primorski gozd
Travniki in polja
Visokogorsko ruševjeS pomočjo zemljevida ugotovi, kateri tip rastlinstva prevladuje v tvojem kraju.

<NAZAJ
>NAPREJ31/241