Licenca
To delo je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 2.5:

priznanje avtorstva - nekomercialno - deljenje pod enakimi pogoji.

Celotna licenca je na voljo na spletu na naslovu http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/. V skladu s to licenco je dovoljeno vsakemu uporabniku delo razmnoževati, distribuirati, javno priobčevati, dajati v najem in tudi predelovati, vendar samo v nekomercialne namene in ob pogoju, da navede avtorja oziroma avtorje in izdajatelja tega dela. Če uporabnik delo predela, kar pomeni, da ga spremeni, preoblikuje, prevede ali uporabi to delo v svojem delu, lahko predelavo dela ponudi na voljo le pod pogoji, ki so enaki pogojem iz te licence oziroma pod enako licenco.
Navodila

Jezera

Največji naravni jezeri sta Blejsko in Bohinjsko jezero, ki sta ledeniškega nastanka. Sredi Julijskih Alp, kjer je voda na površju redkost, so Krnsko in Triglavska visokogorska ledeniška jezera.


Naravnega nastanka so tudi kraška presihajoča jezera. Presihajoče {Cerkniško jezero;Cerkniško jezero je opisoval že Janez Vajkard Valvazor v Slavi vojvodini Kranjske, leta 1689. Zaradi raziskave jezera je Valvazor postal član angleške Kraljeve družbe v Londonu. V šolski knjižnici poišči knjigo Slavo vojvodine Kranjske in preberi, kaj je Valvazor zapisal o Cerkniškem jezeru.} se po svojih značilnostih precej razlikuje od drugih jezer. Ko je najbolj ojezereno, zajame površino 24 km2, potem pa popolnoma presahne.


Med največja umetnega jezera spadajo zajetja na Dravi, Soči in Savi, ki služijo vodnim elektrarnam. Med njimi največje je  Ptujsko jezero, ki je po površini celo večje od Bohinjskega jezera, vendar je plitvejše in vsebuje manj vode.


Poseben tip umetnih jezer so Šaleška jezera v Velenjski kotlini, ki so nastala zaradi ugrezanja površja nad opuščenimi deli velenjskega premogovnika. Zanje je značilno, da se zelo hitro spreminjajo. To so Družmirsko, Velenjsko in Škalsko jezero. Podobnega nastanka, nad opuščenim rudnikom, je tudi Kočevsko jezero.


Jezera imajo velik pomen za naravo in človeka. Zaradi vodnega izhlapevanjem blagodejno vplivajo na lokalne podnebne razmere, predstavljajo rekreacijske površine, ki nudijo možnosti za razvoj turizma. Pomembno vlogo imajo pri pridobivanju električne energije, zadrževanju vode v pokrajini, napajanju podtalnice in zaustavljanju hudourniških voda.

Poišči omenjena jezera na namiznem zemljevidu!

Poveži spodnje pojme.

Blejsko jezero
Ledeniško jezero
Ptujsko jezero
Umetno jezero
Bukovniško jezero
Umetno jezero
Število napačnih: 0
<NAZAJ
>NAPREJ36/241