Licenca
To delo je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 2.5:

priznanje avtorstva - nekomercialno - deljenje pod enakimi pogoji.

Celotna licenca je na voljo na spletu na naslovu http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/. V skladu s to licenco je dovoljeno vsakemu uporabniku delo razmnoževati, distribuirati, javno priobčevati, dajati v najem in tudi predelovati, vendar samo v nekomercialne namene in ob pogoju, da navede avtorja oziroma avtorje in izdajatelja tega dela. Če uporabnik delo predela, kar pomeni, da ga spremeni, preoblikuje, prevede ali uporabi to delo v svojem delu, lahko predelavo dela ponudi na voljo le pod pogoji, ki so enaki pogojem iz te licence oziroma pod enako licenco.
Navodila

Podzemne vode

Podzemne vode so tam, kjer je nad njimi porozna oz. prepustna kamnina. Večino slovenskega ozemlja prekrivajo prepustne sedimentne kamnine.

Podtalnica, ki je pod površjem ravnin, je v Sloveniji najpomembnejši in dragocen vir pitne vode, saj se z njo oskrbuje več kot 90 % prebivalcev. Čista podzemna voda je primerna za pitno vodo; brez vsakršne fizikalne ali kemijske obdelave.

Ponikalnice, površinski vodni tokovi, ki v ponorih poniknejo v podzemlje, so značilne za kraški svet. Največja slovenska ponikalnica je Reka. Najprej teče po neprepustnih flišnih kamninah. Nekaj kilometrov pred Škocjanom pride na prepustne apnence, kjer ponikne. Na površje zopet pride v Timavu ob Jadranskem morju kot Timava; skupaj s poniklimi vodami reke Vipave in Soče ter padavinsko vodo.

Podzemne vode

Kranjska stena

Izraz kranjska stena je poimenovanje, ki ga je obudil slovenski geograf Mitja Bricelj. Kranjska stena je ime za tradicionalne objekte za zmanjševanje erozijskega delovanja voda. Podolžni objekti (stene za utrditev brežin) ali prečni objekti (manjši jezovi) so zgrajeni iz drevesnih brun v kombinaciji s kamnito zložbo.

V preteklosti so jih uporabljali zlasti za zaščito poti in bivališč pred intenzivnimi erozijskimi procesi na pobočjih, za varovanje mostov ter pri različnih rabah vode kot so: plavljenje lesa, gradnja jezov za pogon žag in mlinov ter za ureditev pristanov. Pomembne odlike kranjske stene je prilagojenost okolju, saj je zgrajena iz krajevnega materiala - les in kamen, kombinacija obeh gradiv pa nudi odlične življenjske pogoje vodni in obvodni flori in favni.

Tovrstna gradnja ima majhen ogljični odtis. Zato jo označujemo za "zeleno infrastrukturo". Kranjska stena je bila zaradi navedenih odlik uvrščena v Register žive kulturne dediščine Republike Slovenije. 

Kranjska stena kot pregrada
Kranjska stena kot jez in zaščita brežin

<NAZAJ
>NAPREJ37/241