Licenca
To delo je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 2.5:

priznanje avtorstva - nekomercialno - deljenje pod enakimi pogoji.

Celotna licenca je na voljo na spletu na naslovu http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/. V skladu s to licenco je dovoljeno vsakemu uporabniku delo razmnoževati, distribuirati, javno priobčevati, dajati v najem in tudi predelovati, vendar samo v nekomercialne namene in ob pogoju, da navede avtorja oziroma avtorje in izdajatelja tega dela. Če uporabnik delo predela, kar pomeni, da ga spremeni, preoblikuje, prevede ali uporabi to delo v svojem delu, lahko predelavo dela ponudi na voljo le pod pogoji, ki so enaki pogojem iz te licence oziroma pod enako licenco.
Navodila

Vode

Ozemlje Slovenije s padavinami in dotokom prejme več vode, kot je porabi. Vodni presežek odteče po površju in oblikuje rečno mrežo, ki ni enako gosta po vsej Slovenji.
Kraške pokrajine - visoke kraške planote in alpsko visokogorje - spadajo med najbolj namočena območja Slovenije. Kljub temu imajo te pokrajine redko površinsko rečno mrežo, saj se voda zaradi prepustnih kamnin steka v podzemlje.
Kar 81 % ozemlja Slovenije pripada {povodju;Povodje je površina, s katere odtekajo reke v isto morje.} Donave oz. Črnomorskemu povodju in le 19 % Jadranskemu. Glede na to, da Slovenija leži ob Jadranskem morju in je od Črnega morja oddaljena več kot 1000 km, je tolikšna nesomernost na prvi pogled nenavadna. Nastala je zaradi kamninske zgradbe in gorotvornega dviga Alpsko-Dinarske pregrade. Na kraškem območju večji del {razvodnice;Razvodnica je meja med porečji ali povodji.} poteka po vodoprepustnih kamninah in je niti s sledenji podzemnih voda povsem zanesljivo ne moremo določiti.

Oglej si zemljevid {porečij;Porečje je območje reke z vsemi njenimi pritoki.} v Sloveniji in razmisli, h kateremu porečju spada potok ali reka v tvojem domačem kraju.

Vode po Sloveniji

Izviri
Rečna mreža
-----------------------
Porečja in razvodnica
Podravje
Pokolpje
Pomurje
Posavje
Posočje
Povodje Slovenske Istre

<NAZAJ
>NAPREJ34/241