Licenca
To delo je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 2.5:

priznanje avtorstva - nekomercialno - deljenje pod enakimi pogoji.

Celotna licenca je na voljo na spletu na naslovu http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/. V skladu s to licenco je dovoljeno vsakemu uporabniku delo razmnoževati, distribuirati, javno priobčevati, dajati v najem in tudi predelovati, vendar samo v nekomercialne namene in ob pogoju, da navede avtorja oziroma avtorje in izdajatelja tega dela. Če uporabnik delo predela, kar pomeni, da ga spremeni, preoblikuje, prevede ali uporabi to delo v svojem delu, lahko predelavo dela ponudi na voljo le pod pogoji, ki so enaki pogojem iz te licence oziroma pod enako licenco.
Navodila

Povzetek

Slovenija je na stičišču štirih velikih naravnih enot. Zato ima tri tipe podnebja: zmerno celinsko, gorsko in submediteransko (sredozemsko) podnebje. Slednje ima večje količine padavin in nekoliko nižje temperature v primerjavi s pravim sredozemskim podnebjem. Količina padavin se od zahoda proti vzhodu zmanjšuje. Največ padavin pade na Alpsko - Dinarski pregradi.
Temperature ob morju redko padejo pod 0 °C, tam so snežne padavine redkost. Najhladneje pa je v visokogorju, kjer je na najvišjih vrhovih povprečna letna temperatura pod 0 °C.
Prvotno rastlinstvo Slovenije je bil gozd, ki so ga močno izsekali. Kljub temu danes gozd prekriva več kot polovico države (60 %). Po gozdnatosti smo na tretjem mestu v EU, za Švedsko in Finsko. S padavinami in temperaturami je pogojeno rastlinstvo. Na višjih nadmorskih višinah so višinski rastlinski pasovi.
Slovenija ima veliko zalogo vode v jezerih, rekah in podzemni vodi. Jezera po nastanku delimo na naravna in umetna. Na vodnatost rek imajo velik vpliv padavine in taljenje snega.
Spreminjanje vodnatosti preko leta prikažemo z rečnim režimom. Reke s snežnim režimom dobijo večino vode od taljenja snega v visokogorju, reke z dežnim režimom pa od dežja. Reke s snežno-dežnim in dežno-snežnim režimom pa dobijo vodo s kombinacijo taljenja snega in deževnice. Hidroenergetski potencial večjih rek, kot so Sava, Soča in Drava, se uporablja za proizvodnjo električne energije.
Podtalnica je najpomembnejši vir pitne vode v Sloveniji. Njena kakovost se zaradi uporabe umetnih gnojil, ki jih dež spira v zemljo, slabša. Prav tako je občutljiva voda pod kraškim površjem, saj je apnenec zelo prepustna kamnina in vsako površinsko onesnaženje takoj prenikne v notranjost - do podtalnice.
Slovensko morje zavzema del Tržaškega zaliva. Zaradi zaprtosti in plitvosti zaliva je morje občutljivo za posege človeka in njegovo dejavnost. 

Izberi pravo trditev.

 

Slovenija je izjemno vodnata dežela.

Drži. Ne drži.

Slovenija nima veliko gozda.

Drži. Ne drži.
<NAZAJ
>NAPREJ39/241