Licenca
To delo je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 2.5:

priznanje avtorstva - nekomercialno - deljenje pod enakimi pogoji.

Celotna licenca je na voljo na spletu na naslovu http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/. V skladu s to licenco je dovoljeno vsakemu uporabniku delo razmnoževati, distribuirati, javno priobčevati, dajati v najem in tudi predelovati, vendar samo v nekomercialne namene in ob pogoju, da navede avtorja oziroma avtorje in izdajatelja tega dela. Če uporabnik delo predela, kar pomeni, da ga spremeni, preoblikuje, prevede ali uporabi to delo v svojem delu, lahko predelavo dela ponudi na voljo le pod pogoji, ki so enaki pogojem iz te licence oziroma pod enako licenco.

Vpliv koncentracije reaktantov

Če si predstavljamo kemijsko reakcijo kot posledico medsebojnih trkov med molekulami, je jasno, da je med več molekulami tudi več trkov. Vendar pa vsak trk ni uspešen. Molekule morajo imeti pravilno orientacijo. Če molekule trčijo na mestih, ki niso reaktivna, pride samo do odboja molekul. Ker je pri večji koncentraciji v enakem prostoru več molekul, prihaja med njimi do več trkov. Več kot je trkov, več je tudi uspešnih (pravilno orientiranih molekul) trkov. Večja koncentracija pomeni večjo hitrost kemijske reakcije.

Z miško povlecite drsnik za animacijo reakcije pri dveh različnih koncentracijah reaktantov. Pri večji koncentraciji so molekule bližje skupaj in so trki pogostejši.

Vpliv površine trdnega reaktanta

Kadar reakcija poteka med reaktantoma, od katerih je eden v trdnem agregatnem stanju, je pomembna površina tega trdnega reaktanta. Reagirajo lahko le tisti delci, ki so na površini. Večja je površina, več delcev lahko reagira istočasno, in reakcija je hitrejša.

Kdaj ima enaka množina snovi večjo površino? Ko so delci majhni ali ko so delci veliki? Če imamo kocko z robom 4 cm, je njena površina 96 cm2. Če to isto kocko razrežemo na več manjših kock, dobimo 64 kock z robom 1 cm. Površina vseh teh kock pa je 384 cm2. Torej smo dobili odgovor na zgornje vprašanje. Večjo površino imajo manjši delci. Hitrost reakcije je torej večja, kadar v reakciji sodeluje trdna snov z (manjšimi/večjimi) manjšimi delci.
<NAZAJ
>NAPREJ11/245