Licenca
To delo je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 2.5:

priznanje avtorstva - nekomercialno - deljenje pod enakimi pogoji.

Celotna licenca je na voljo na spletu na naslovu http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/. V skladu s to licenco je dovoljeno vsakemu uporabniku delo razmnoževati, distribuirati, javno priobčevati, dajati v najem in tudi predelovati, vendar samo v nekomercialne namene in ob pogoju, da navede avtorja oziroma avtorje in izdajatelja tega dela. Če uporabnik delo predela, kar pomeni, da ga spremeni, preoblikuje, prevede ali uporabi to delo v svojem delu, lahko predelavo dela ponudi na voljo le pod pogoji, ki so enaki pogojem iz te licence oziroma pod enako licenco.

Naloge

1.

V štirih posodah imamo dušikov oksid in kisik.

Reakcija bo najhitreje potekla v posodi, ki je označena s črko A .
2.

Vodikov peroksid, ki sicer pri sobni temperaturi zelo počasi razpada, v stiku z manganovim(IV) oksidom MnO2 razpada hitro. MnO2 po reakciji ostane nespremenjen. Kaj je MnO2 v tej reakciji?

3.

Kaj ne vpliva na hitrost kemijske reakcije?

4.

V štirih posodah imamo enako koncentracijo N2O5 pri različnih temperaturah (temperatura je podana v Kelvinih ali stopinjah Celzija ali oboje). Razpad N2O5 na dušikov oksid in kisik je endotermna reakcija. V kateri posodi bo hitrost reakcije največja?

Reakcija bo najhitrejša v posodi B , ker je temperatura v tej posodi najvišja, 277 °C
<NAZAJ
>NAPREJ16/245