Licenca
To delo je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 2.5:

priznanje avtorstva - nekomercialno - deljenje pod enakimi pogoji.

Celotna licenca je na voljo na spletu na naslovu http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/. V skladu s to licenco je dovoljeno vsakemu uporabniku delo razmnoževati, distribuirati, javno priobčevati, dajati v najem in tudi predelovati, vendar samo v nekomercialne namene in ob pogoju, da navede avtorja oziroma avtorje in izdajatelja tega dela. Če uporabnik delo predela, kar pomeni, da ga spremeni, preoblikuje, prevede ali uporabi to delo v svojem delu, lahko predelavo dela ponudi na voljo le pod pogoji, ki so enaki pogojem iz te licence oziroma pod enako licenco.
5.

Pri raztapljanju CaCO3 v raztopini klorovodikove kisline nastaja CO2. Natehtamo dva koščka CaCO3 z maso po 1,0 g ter ju damo v dve 250-mililitrski čaši. V čašo A nalijemo 100 mL 0,1 M raztopine HCl, v čašo B pa 100 mL 1,0 M raztopine HCl. Opazujmo hitrost nastajanja mehurčkov v obeh čašah. Katera reakcija je hitrejša?

Reakcija je hitrejša v čaši B .
6.

Pri raztapljanju CaCO3 v raztopini klorovodikove kisline nastaja CO2. Natehtamo dva koščka CaCO3 z maso po 1,0 g in ju damo v dve 250-mililitrski čaši. Košček, ki ga damo v čašo A, predhodno zdrobimo v prah. V čaši A in B nalijemo 100 mL 1,0 M raztopine HCl. Opazujmo hitrost nastajanja mehurčkov v obeh čašah. V kateri čaši je reakcija hitrejša?

Reakcija je hitrejša v čaši A .
7.

Če povečamo koncentracijo reaktantov, bo več trkov med delci. Zato se poveča verjetnost, da pride do uspešnih trkov, s čimer se poveča tudi hitrost reakcije. Katera sprememba še bo pri isti temperaturi povzročila več trkov med delci v plinastem stanju?

8.

Katere trditve so pravilne za hitrost kemijske reakcije, predstavljene z naslednjo enačbo:

2NO2(g) → 2NO(g) + O2(g)

9.

Natehtamo dva koščka CaCO3 z maso po 1,0 g ter ju damo v dve 250-mililitrski čaši. V obe čaši nalijemo 100 mL 0,1 M raztopine HCl. Raztopina kisline, ki smo jo nalili v čašo A, ima sobno temperaturo, kislino, ki jo nalijemo v čašo B, pa segrejemo na 60 °C. V kateri čaši bo reakcija hitrejša?

Reakcija je hitrejša v čaši B .
<NAZAJ
>NAPREJ17/245