Licenca
To delo je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 2.5:

priznanje avtorstva - nekomercialno - deljenje pod enakimi pogoji.

Celotna licenca je na voljo na spletu na naslovu http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/. V skladu s to licenco je dovoljeno vsakemu uporabniku delo razmnoževati, distribuirati, javno priobčevati, dajati v najem in tudi predelovati, vendar samo v nekomercialne namene in ob pogoju, da navede avtorja oziroma avtorje in izdajatelja tega dela. Če uporabnik delo predela, kar pomeni, da ga spremeni, preoblikuje, prevede ali uporabi to delo v svojem delu, lahko predelavo dela ponudi na voljo le pod pogoji, ki so enaki pogojem iz te licence oziroma pod enako licenco.
10.

Katera trditev je pravilna za katalizator?

11.

Dan je energijski diagram neke reakcije. Pri isti temperaturi lahko reakcija poteka po reakcijskem mehanizmu A ali reakcijskem mehanizmu B. Katera trditev ni pravilna?

12.

Dopolnite in uredite enačbe reakcij, ki potekajo v avtomobilskem katalizatorju.

2CO + O22CO2

2NO + 2CO → 2 CO2 + N2

2C8H18 + 25O216CO2 + 18 H2O

13.

Katera trditev velja za hitrost kemijske reakcije med 1,0 M klorovodikovo kislino in koščki magnezija?

14.

Kemijska reakcija je posledica trkov med delci reaktantov. Katera trditev o poteku reakcije je pravilna?

<NAZAJ
>NAPREJ18/245