Licenca
To delo je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 2.5:

priznanje avtorstva - nekomercialno - deljenje pod enakimi pogoji.

Celotna licenca je na voljo na spletu na naslovu http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/. V skladu s to licenco je dovoljeno vsakemu uporabniku delo razmnoževati, distribuirati, javno priobčevati, dajati v najem in tudi predelovati, vendar samo v nekomercialne namene in ob pogoju, da navede avtorja oziroma avtorje in izdajatelja tega dela. Če uporabnik delo predela, kar pomeni, da ga spremeni, preoblikuje, prevede ali uporabi to delo v svojem delu, lahko predelavo dela ponudi na voljo le pod pogoji, ki so enaki pogojem iz te licence oziroma pod enako licenco.

Vpliv temperature

Molekule lahko trčijo na reaktivnih mestih, a vseeno ne pride do reakcije, če imajo premajhno energijo. Najmanjšo energijo, ki jo molekula mora imeti, da pride do uspešnega trka, imenujemo aktivacijska energija (Ea).

Z miško povlecite gumb na zgornji animaciji, na kateri je prikazan trk dveh parov molekul, ki so pravilno orientirane. V zgornjem primeru imata molekuli premajhno energijo, da bi prišlo do reakcije, v spodnjem primeru imata molekuli dovolj veliko energijo (Ea) in reakcija je uspešna.

Na sliki vidimo porazdelitev energije molekul pri dveh temperaturah (T2 > T1). Pri nižji temperaturi (T1) ima majhno število molekul energijo večjo od Ea (modra površina), pri višji temperaturi T2 ima večje število molekul večjo energijo (rdeča in modra površina skupaj). Pri višji temperaturi lahko zreagira več molekul, zato je hitrost reakcije večja.

Aktivacijska energija je potrebna, da med molekulami nastane aktivacijski kompleks, neko prehodno stanje, ki vodi v nastanek produkta, kot vidimo na sliki.

 

<NAZAJ
>NAPREJ12/245