Licenca
To delo je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 2.5:

priznanje avtorstva - nekomercialno - deljenje pod enakimi pogoji.

Celotna licenca je na voljo na spletu na naslovu http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/. V skladu s to licenco je dovoljeno vsakemu uporabniku delo razmnoževati, distribuirati, javno priobčevati, dajati v najem in tudi predelovati, vendar samo v nekomercialne namene in ob pogoju, da navede avtorja oziroma avtorje in izdajatelja tega dela. Če uporabnik delo predela, kar pomeni, da ga spremeni, preoblikuje, prevede ali uporabi to delo v svojem delu, lahko predelavo dela ponudi na voljo le pod pogoji, ki so enaki pogojem iz te licence oziroma pod enako licenco.

Katalizatorje večinoma uporabljamo v industrijskih postopkih, kot je katalitsko hidrogeniranje, ki ga uporabljamo tudi pri pripravi margarine iz rastlinskih maščob. Najbolj znana uporaba katalizatorja v vsakdanjem življenju je zagotovo avtomobilski katalizator. Katalizatorje pa uporabljamo pri številnih drugih reakcijah. Po navadi so to kovine (Rh, Pd, Pt, Ni ...) ali spojine (Al2O3, AlCl3 ...), pri sintezi nekaterih organskih spojin pa se uporabljajo tudi encimi.

Katalizator je lahko v istem agregatnem stanju kot substrat, govorimo o homogeni katalizi, lahko pa je katalizator v drugem agregatnem stanju, govorimo o heterogeni katalizi. Ker katalizator deluje s svojo površino, je tudi pri katalizatorju pomembno, da je za uspešno katalizo čim večja površina katalizatorja.

Na filmu si lahko ogledamo heterogeno in homogeno katalizo razpada vodikovega peroksida: 2H2O2 → 2H2O + O2. V prvem primeru je katalizator MnO2(s), v drugem primeru pa KI(aq).

Heterogena kataliza:
 
Homogena kataliza:

<NAZAJ
>NAPREJ14/245