Licenca
To delo je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 2.5:

priznanje avtorstva - nekomercialno - deljenje pod enakimi pogoji.

Celotna licenca je na voljo na spletu na naslovu http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/. V skladu s to licenco je dovoljeno vsakemu uporabniku delo razmnoževati, distribuirati, javno priobčevati, dajati v najem in tudi predelovati, vendar samo v nekomercialne namene in ob pogoju, da navede avtorja oziroma avtorje in izdajatelja tega dela. Če uporabnik delo predela, kar pomeni, da ga spremeni, preoblikuje, prevede ali uporabi to delo v svojem delu, lahko predelavo dela ponudi na voljo le pod pogoji, ki so enaki pogojem iz te licence oziroma pod enako licenco.

Sprememba tlaka in prostornine

V ravnotežni zmesi so reaktanti in produkti v dinamičnem ravnotežju. V ravnotežni zmesi lahko povečamo tlak snovi tako, da jo stisnemo na manjšo prostornino. Če ravnotežni zmesi povečamo prostornino (jo razširimo, ekspandiramo), pa se njen tlak zmanjša. Prostornina plina in njegov tlak sta obratno sorazmerna.

S spremembo tlaka oziroma prostornine posode lahko vplivamo le na tiste ravnotežne reakcije, v katerih vsota koeficientov plinastih reaktantov ni enaka vsoti koeficientov plinastih produktov.

Oglejmo si povezavo med prostornino posode in tlakom plina v njej. Posoda ima premično steno, torej ji lahko spreminjamo prostornino. Množina plina v posodi je konstantna, spreminja pa se tlak v posodi (bolj temna barva predstavlja večji tlak).


Pri večji prostornini posode je tlak plina v njej manjši (bolj svetla barva). Z manjšanjem prostornine posode (s tem tudi plina) pa se tlak plina v posodi veča.

Na desni strani si oglejmo dve enačbi in ugotovimo, pri kateri reakciji lahko s spremembo tlaka (oziroma prostornine) vplivamo na ravnotežje. 

Prva enačba:

Vsota koeficientov pred obema reaktantoma je 2. Tudi pred produktom je koeficient 2. Številki sta enaki, s spremembo tlaka oziroma prostornine NE MOREMO VPLIVATI na to ravnotežje.

Druga enačba:

Vsota koeficientov pred obema reaktantoma je 4. Pred produktom pa je koeficient 2. Številki nista enaki, s spremembo tlaka oziroma prostornine LAHKO VPLIVAMO na to ravnotežje.

Kako lahko to pojasnimo?

Vpliv tlaka na ravnotežje

Pri kateri ravnotežni reakciji s spremembo tlaka oziroma prostornine ne moremo vplivati na ravnotežje?

<NAZAJ
>NAPREJ44/245