Licenca
To delo je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 2.5:

priznanje avtorstva - nekomercialno - deljenje pod enakimi pogoji.

Celotna licenca je na voljo na spletu na naslovu http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/. V skladu s to licenco je dovoljeno vsakemu uporabniku delo razmnoževati, distribuirati, javno priobčevati, dajati v najem in tudi predelovati, vendar samo v nekomercialne namene in ob pogoju, da navede avtorja oziroma avtorje in izdajatelja tega dela. Če uporabnik delo predela, kar pomeni, da ga spremeni, preoblikuje, prevede ali uporabi to delo v svojem delu, lahko predelavo dela ponudi na voljo le pod pogoji, ki so enaki pogojem iz te licence oziroma pod enako licenco.

Naloge

1.

Radi bi ocenili vpliv spremembe temperature na kemijsko ravnotežje. Kateri podatek bomo poiskali v navodilu naloge?

2.

Radi bi ocenili vpliv spremembe tlaka na kemijsko ravnotežje. Kateri podatek bomo poiskali v navodilu naloge?

3.

Neka ravnotežna reakcija ima za pretvorbo reaktantov A in B v produkt C vrednost standardne reakcijske etalpije −5,0 kJ. Kolikšna je vrednost standardne reakcijske entalpije za pretvorbo v nasprotno smer (iz produkta C nazaj v reaktanta A in B)? Rezultat napišite na dve zanesljivi mesti natančno.

$\Delta H_r^\circ =$ 5,0 $\rm{ kJ}$
4.

Na katero ravnotežno reakcijo ne vpliva sprememba temperature?

5.

Katera enačba predstavlja ravnotežno reakcijo, na katero ne moremo vplivati s spremembo tlaka?

6.

Dopolnite dano nepopolno enačbo ravnotežne reakcije tako, da bo predstavljala ravnotežje, na katerega ni mogoče vplivati s spremembo tlaka. Vpišite en znak + in en znak = (namesto ravnotežne puščice). Črke A, B in C predstavljajo formule določenih snovi, vsi koeficienti so v enačbi že napisani (številke 1 v enačbo reakcije ne pišemo).

2C = A + B
<NAZAJ
>NAPREJ47/245