Licenca
To delo je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 2.5:

priznanje avtorstva - nekomercialno - deljenje pod enakimi pogoji.

Celotna licenca je na voljo na spletu na naslovu http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/. V skladu s to licenco je dovoljeno vsakemu uporabniku delo razmnoževati, distribuirati, javno priobčevati, dajati v najem in tudi predelovati, vendar samo v nekomercialne namene in ob pogoju, da navede avtorja oziroma avtorje in izdajatelja tega dela. Če uporabnik delo predela, kar pomeni, da ga spremeni, preoblikuje, prevede ali uporabi to delo v svojem delu, lahko predelavo dela ponudi na voljo le pod pogoji, ki so enaki pogojem iz te licence oziroma pod enako licenco.
7.

Katera konstanta ravnotežja Kc pripada ravnotežni reakciji, na katero ne moremo vplivati s spremembo tlaka? Črke A, B in C predstavljajo formule določenih snovi.

8.

Dopolnite besedilo. V prvih dveh povedih uporabite besedo "segrejemo" oziroma "ohladimo", v tretji povedi pa besedo "zmanjšala" oziroma "zvečala".

Če ravnotežno zmes ohladimo , se ravnotežje pomakne v smer eksotermne reakcije.

Če ravnotežno zmes segrejemo , se ravnotežje pomakne v smer endotermne reakcije.

Neka termokemijska enačba ravnotežne reakcije ima standardno reakcijsko entalpijo z negativnim predznakom. Pri segrevanju se bo koncentracija reaktantov zvečala , koncentracija produktov pa zmanjšala .

9.

Vodikov jodid nastane z ravnotežno reakcijo med vodikom in jodom.
$\rm {H_2(g)} + \rm {I_2(g)} \rightleftharpoons \rm {2HI(g)}$    $\Delta H_r^\circ =53  \rm{ kJ}$

Kako se spremenijo koncentracije snovi po navedenih spremembah? Dopolnite preglednico. Uporabite besedo "zveča" oziroma "zmanjša".

  Koncentracija reaktantov se
Koncentracija produktov se
Zmes segrejemo
zmanjša
zveča
Zmes ohladimo
zveča
zmanjša
10.

Dopolnite besedilo. Uporabite besedo "manjšega" oziroma "večjega".

Pri stalni temperaturi je tlak obratno sorazmeren s prostornino plina. Če zmanjšamo tlak plina, se ravnotežje pomakne v smer večjega števila delcev plinastih snovi. Če povečamo tlak plina, se ravnotežje pomakne v smer manjšega števila delcev plinastih snovi. Če povečamo prostornino plina, se ravnotežje pomakne v smer večjega števila delcev plinastih snovi. Če zmanjšamo prostornino plina, se ravnotežje pomakne v smer manjšega števila delcev plinastih snovi.
<NAZAJ
>NAPREJ48/245