Licenca
To delo je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 2.5:

priznanje avtorstva - nekomercialno - deljenje pod enakimi pogoji.

Celotna licenca je na voljo na spletu na naslovu http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/. V skladu s to licenco je dovoljeno vsakemu uporabniku delo razmnoževati, distribuirati, javno priobčevati, dajati v najem in tudi predelovati, vendar samo v nekomercialne namene in ob pogoju, da navede avtorja oziroma avtorje in izdajatelja tega dela. Če uporabnik delo predela, kar pomeni, da ga spremeni, preoblikuje, prevede ali uporabi to delo v svojem delu, lahko predelavo dela ponudi na voljo le pod pogoji, ki so enaki pogojem iz te licence oziroma pod enako licenco.

Vpliv tlaka oziroma prostornine na ravnotežje

Koncentracija snovi je odvisna od prostornine ($c= \frac {n}{V}$), zato se ob spremembi prostornine (oziroma tlaka) poruši tudi ravnotežje med reaktanti in produkti. Ravnotežne koncentracije snovi se morajo spremeniti, da se med njimi vzpostavi novo ravnotežje.

Vpliv spremembe tlaka na položaj ravnotežja lahko pojasnimo z Le Chatelierovim načelom: Pri zvišanju tlaka se ravnotežje pomakne v smer manjšega števila delcev plinastih snovi. Pri znižanju tlaka se ravnotežje pomakne v smer večjega števila delcev plinastih snovi.

Sprememba tlaka oziroma prostornine ne vpliva na vrednost konstante ravnotežja Kc.

Dokažimo, da sprememba prostornine oziroma tlaka poruši ravnotežje.

Dušikov dioksid (NO2) v ravnotežni reakciji razpada na dušikov oksid (NO) in kisik (O2). Zamislimo si, da imamo v ravnotežju 1 mol dušikovega dioksida, 2 mol dušikovega oksida in 2 mol kisika. Posoda ima prostornino 2,0 L, kemijsko ravnotežje zapišemo z enačbo:

$\rm {2NO_2(g)} \rightleftharpoons \rm {2NO(g)} + \rm {O_2(g)}$ 

Iz danih podatkov lahko izračunamo ravnotežne koncentracije in iz njih konstanto ravnotežja Kc.

Dobimo:
[NO2] = 0,5 mol L−1,  [NO] = 1 mol L−1,  [O2] = 1 mol L−1, Kc = 4


 

 

Nato zmanjšamo prostornino posode (in s tem povečamo tlak v posodi) na 1 L. Takoj po spremembi prostornine posode so koncentracije snovi:
[NO2] = 1 mol L−1,  [NO] = 2 mol L−1,  [O2] = 2 mol L−1

Ravnotežje je tako porušeno. Oglejmo si animacijo. Vsak delec predstavlja množino 1 mol.


Ravnotežje se ob povečanju tlaka (zmanjšanju prostornine) pomakne v smer manjšega števila delcev.

Iz dane enačbe reakcije je razvidno, da to pomeni pomik v levo, proti reaktantom. Pri vzpostavljanju novega ravnotežja se bo koncentracija NO2 zvečala, koncentraciji NO in O2 pa se bosta zmanjšali.

<NAZAJ
>NAPREJ45/245