Licenca
To delo je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 2.5:

priznanje avtorstva - nekomercialno - deljenje pod enakimi pogoji.

Celotna licenca je na voljo na spletu na naslovu http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/. V skladu s to licenco je dovoljeno vsakemu uporabniku delo razmnoževati, distribuirati, javno priobčevati, dajati v najem in tudi predelovati, vendar samo v nekomercialne namene in ob pogoju, da navede avtorja oziroma avtorje in izdajatelja tega dela. Če uporabnik delo predela, kar pomeni, da ga spremeni, preoblikuje, prevede ali uporabi to delo v svojem delu, lahko predelavo dela ponudi na voljo le pod pogoji, ki so enaki pogojem iz te licence oziroma pod enako licenco.
11.

Dušikov oksid, klor in nitrozil klorid (NOCl) so v ravnotežju.

$\rm {2NO(g)} + \rm {Cl_2(g)} \rightleftharpoons \rm {2NOCl(g)}$      $\Delta H_r^\circ < 0$

Pri kakšnih pogojih (tlaku, temperaturi) bo v ravnotežju največ nitrozil klorida?

12.

Dušikov dioksid je v ravnotežju z didušikovim tetraoksidom. Dopolnite preglednico. V posamezno polje vpišite formulo tiste snovi, katere množina se pri opisani spremembi poveča oziroma zmanjša.

  Poveča se množina
Zmanjša se množina
Povečamo tlak
N2O4
NO2
Zmanjšamo tlak
NO2 N2O4
Povečamo prostornino
NO2 N2O4
Zmanjšamo prostornino N2O4
NO2
13.

Dana reakcija ima pri 460 °C konstanto ravnotežja Kc = 85.

$\rm {SO_2(g)} + \rm {NO_2(g)} \rightleftharpoons \rm {NO(g)} + \rm {SO_3(g)}$ $\Delta H_r^\circ < 0$
 
V posodi je ravnotežna zmes. Spremembe okoliščin v levem stolpcu povežite z odzivom ravnotežja v desnem stolpcu.

Povečamo temperaturo zmesi.
Ravnotežje se poruši, konstanta ravnotežja se spremeni.
Zmanjšamo prostornino zmesi.
Sprememba ne vpliva na položaj ravnotežja.
V zmes dodamo žveplov dioksid.
Ravnotežje se premakne v desno, konstanta ravnotežja se ne spremeni.
V zmes dodamo dušikov oksid.
Ravnotežje se premakne v levo, konstanta ravnotežja se ne spremeni.
Preveri
<NAZAJ
>NAPREJ49/245