Licenca
To delo je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 2.5:

priznanje avtorstva - nekomercialno - deljenje pod enakimi pogoji.

Celotna licenca je na voljo na spletu na naslovu http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/. V skladu s to licenco je dovoljeno vsakemu uporabniku delo razmnoževati, distribuirati, javno priobčevati, dajati v najem in tudi predelovati, vendar samo v nekomercialne namene in ob pogoju, da navede avtorja oziroma avtorje in izdajatelja tega dela. Če uporabnik delo predela, kar pomeni, da ga spremeni, preoblikuje, prevede ali uporabi to delo v svojem delu, lahko predelavo dela ponudi na voljo le pod pogoji, ki so enaki pogojem iz te licence oziroma pod enako licenco.

Povzetek

Ravnotežno zmes lahko ohladimo ali segrejemo. Ker je konstanta ravnotežja odvisna od temperature, se ob spremembi temperature poruši tudi ravnotežje med reaktanti in produkti.

Pri zvišanju temperature se ravnotežje pomakne v smer endotermne reakcije. Pri znižanju temperature se ravnotežje pomakne v smer eksotermne reakcije.

V ravnotežni zmesi lahko povečamo tlak snovi tako, da jo stisnemo na manjšo prostornino. Če ravnotežni zmesi povečamo prostornino (jo razširimo, ekspandiramo), pa se njen tlak zmanjša. Prostornina plina in njegov tlak sta obratno sorazmerna.

S spremembo tlaka oziroma prostornine posode lahko vplivamo le na tiste ravnotežne reakcije, v katerih vsota koeficientov plinastih reaktantov ni enaka vsoti koeficientov plinastih produktov.

Pri zvišanju tlaka se ravnotežje pomakne v smer manjšega števila delcev plinastih snovi. Pri znižanju tlaka se ravnotežje pomakne v smer večjega števila delcev plinastih snovi.

Sprememba tlaka oziroma prostornine ne vpliva na vrednost konstante ravnotežja Kc.

Katalizator le pospeši kemijsko reakcijo, na ravnotežje pa nima vpliva.

 

 


Vpliv katalizatorja

Katalizatorje uporabljajo v mnogo industrijskih procesih, tudi v proizvodnji amonijaka z ravnotežno reakcijo med dušikom in vodikom. V tem procesu (t. i. Haber-Boschev proces) je katalizator izdelan na osnovi železa. Katera trditev o katalizatorju v tej ravnotežni reakciji je pravilna?

Vpliv na konstanto ravnotežja

Na razmerje med koncentracijami reaktantov in produktov vpliva več dejavnikov. S spremembo katerega dejavnika pa lahko spremenimo konstanto ravnotežja Kc?

<NAZAJ
>NAPREJ46/245