Licenca
To delo je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 2.5:

priznanje avtorstva - nekomercialno - deljenje pod enakimi pogoji.

Celotna licenca je na voljo na spletu na naslovu http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/. V skladu s to licenco je dovoljeno vsakemu uporabniku delo razmnoževati, distribuirati, javno priobčevati, dajati v najem in tudi predelovati, vendar samo v nekomercialne namene in ob pogoju, da navede avtorja oziroma avtorje in izdajatelja tega dela. Če uporabnik delo predela, kar pomeni, da ga spremeni, preoblikuje, prevede ali uporabi to delo v svojem delu, lahko predelavo dela ponudi na voljo le pod pogoji, ki so enaki pogojem iz te licence oziroma pod enako licenco.

Konstanta kisline

Glede na to, kako močno kisline oddajajo vodikove ione in kako baze te ione lahko sprejmejo, kisline in baze delimo na močne in šibke. Jakost kislin in baz pa definiramo s konstanto kisline Ka oziroma s konstanto baze Kb. Za razumevanje te konstante lahko zapišemo splošno reakcijo:

HA(aq) + H2O(l) $\rightleftharpoons$ H3O+(aq) + A(aq)

Molekule kisline HA zreagirajo z molekulami vode in tvorijo ione H3O+ in A. Ravnotežne množinske koncentracije vseh snovi v protolitskem ravnotežju po dogovoru zapišemo z oglatim oklepajem: [H3O+], [A] in [HA]. Konstanta kisline je potem definirana kot:

$K_\rm a=\frac{[\rm{H_3O^+}] \cdot [OH^-]}{[HA]}$

Pravimo, da močne kisline popolnoma protolitsko zreagirajo z vodo. Produkt koncentracije ionov je v tem primeru neprimerno večji od koncentracije preostalih molekul, Ka je tako veliko večja od 1.
primer: Ka(HCl) = 1·106

Šibke kisline le deloma zreagirajo z vodo. Produkt koncentracije nastalih ionov je ponavadi manjši od koncentracije molekul kisline, ki niso zreagirale. Ka je tako manjša od 1.
primer: Ka(CH3COOH) = 1,8·10−5

Na spodnji animaciji sta prikazana zmanjševanje koncentracije kisline HA in naraščanje koncentracije ionov H3O+ in A za tri kisline z različno konstanto (Ka = 106, Ka = 1 in Ka = 10−6).


Pri reakciji med kislino in bazo iz kisline nastane konjugirana baza, iz baze pa konjugirana kislina. Če je HCl močna kislina (močan donor vodikovih ionov), potem je ion Cl slab akceptor vodikovih ionov (šibka baza). Reakcija vedno poteče v smeri šibkejše kisline in šibkejše baze. 
HCl(aq) + H2O(l)
$\rightarrow$
H3O+(aq) +
Cl(aq)
kislina     baza   k. kislina   k. baza

<NAZAJ
>NAPREJ75/245