Licenca
To delo je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 2.5:

priznanje avtorstva - nekomercialno - deljenje pod enakimi pogoji.

Celotna licenca je na voljo na spletu na naslovu http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/. V skladu s to licenco je dovoljeno vsakemu uporabniku delo razmnoževati, distribuirati, javno priobčevati, dajati v najem in tudi predelovati, vendar samo v nekomercialne namene in ob pogoju, da navede avtorja oziroma avtorje in izdajatelja tega dela. Če uporabnik delo predela, kar pomeni, da ga spremeni, preoblikuje, prevede ali uporabi to delo v svojem delu, lahko predelavo dela ponudi na voljo le pod pogoji, ki so enaki pogojem iz te licence oziroma pod enako licenco.

Zapišite izraz za konstanto baze za vsako navedeno reakcijo.

CH3NH2(aq) + H2O(l) 
$\rightleftharpoons$
CH3NH3 +(aq) + OH (aq) 
     
Kb = [ CH3NH3 + ][ OH ]/[ CH3NH2 ]
     
C6H5NH2(aq) + H2O(l) 
$\rightleftharpoons$
C6H5NH3 + (aq) + OH (aq) 
     
Kb = [ C6H5NH3 + ][ OH ]/[ C6H5NH2 ]

Koncentracija hidroksidnih ionov

Če je baza močna, kot so LiOH, NaOH, KOH ..., ki se v vodi dobro topijo, je koncentracijo nastalih hidroksidnih ionov enostavno izračunati. Če imamo 0,5 M raztopino NaOH, pomeni, da smo raztopili 0,5 mol NaOH v 1 L raztopine. Proces raztapljanja za kovinske hidrokside po dogovoru pišemo:
NaOH(s)
$\overset{\rm{H_2O}}{\longrightarrow}$
Na+(aq)
+
OH(aq)
n(OH) = n(NaOH), ker je nc·V, lahko zapišemo

c(OHV = c(NaOH)·V, ker pa je to ista raztopina, V = V, velja:

c(OH) = c(NaOH) = 0,5 mol L−1

V primeru hidroksidov elementov II. skupine periodnega sistema je treba upoštevati razmerje med hidroksidnimi ioni in kovinskim hidroksidom.

Če je baza šibka, pa je treba upoštevati ravnotežno reakcijo in konstanto baze. Če imamo 0,5 M raztopino CH3NH2, katere Kb = 4,0·10−4, zapišemo najprej reakcijo:

  CH3NH2  + H2O
$\rightleftharpoons$
CH3NH3+ +
OH
na začetku:
c       0   0
v ravnotežju:
cx       x   x

Ko se vspostavi ravnotežje, se koncentracija baze zmanjša za neki del, ki ga označimo z x, koncentraciji ionov CH3NH3+ in OH pa v enakem delu nastaneta (x). Ravnotežne koncentracije, ki smo jih izrazili z x, vstavimo v izraz za Kb:

$K_\rm b=\frac{[\rm{CH_3NH_3^+}] \cdot [OH^-]}{[CH_3NH_2]}=\frac{\textit{x} \cdot \textit{x}}{\textit{c-x}}\thickapprox \frac{\textit{x}^2}{\textit{c}}$ 
Če je Kb majhna, c pa velika, je vrednost x v primerjavi s c zanemarljiva in se izraz za Kb poenostavi. V našem primeru je koncentracija ionov OH enaka 1,4·10−2 mol L−1. To pa je 36-krat manjša koncentracija hidroksidnih ionov v primerjavi z raztopino NaOH enake koncentracije.

Primer: Izračunajte c(OH) ionov v 0,15 M raztopini močne baze KOH in 0,15 M raztopini šibke baze NH3, Kb = 1,8·10−5.

c(OH) v raztopini KOH je 0,15 mol L−1,
c(OH) v raztopini NH3 je 1,6 ·10−3 mol L−1.
<NAZAJ
>NAPREJ78/245