Licenca
To delo je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 2.5:

priznanje avtorstva - nekomercialno - deljenje pod enakimi pogoji.

Celotna licenca je na voljo na spletu na naslovu http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/. V skladu s to licenco je dovoljeno vsakemu uporabniku delo razmnoževati, distribuirati, javno priobčevati, dajati v najem in tudi predelovati, vendar samo v nekomercialne namene in ob pogoju, da navede avtorja oziroma avtorje in izdajatelja tega dela. Če uporabnik delo predela, kar pomeni, da ga spremeni, preoblikuje, prevede ali uporabi to delo v svojem delu, lahko predelavo dela ponudi na voljo le pod pogoji, ki so enaki pogojem iz te licence oziroma pod enako licenco.

Zapišite Ka za naslednje reakcije:

HF + H2
$\rightleftharpoons$
H3O++ F    Ka = [ H3O + ][ F ]/[ HF ]
H2S + H2O  
$\rightleftharpoons$
H3O+ + HS
  Ka1 = [ H3O + ][ HS- ]/[ H2S ]
HS + H2O  
$\rightleftharpoons$
H3O+ + S2−   Ka2 = [ H3O + ][ S2- ]/[ HS- ]

Koncentracija oksonijevih ionov

Če je močna kislina enoprotonska, ki v vodi popolnoma ionizira na ione, je koncentracijo nastalih oksonijevih ionov enostavno izračunati. Če imamo 0,1 M raztopino HCl, iz urejene enačbe reakcije vidimo, da sta množini kisline in oksonijevih ionov enaki.

HCl + H2O $\rightarrow$ H3O++ Cl

n(H3O+) = n(HCl), ker je nc·V, lahko zapišemo

c(H3O+V = c(HCl)·V, ker pa je to ista raztopina, V = V, velja:

c(H3O+) = c(HCl) = 0,1 mol L−1

V primeru močne enoprotonske kisline je koncentracija oksonijevih ionov kar enaka koncentraciji kisline. Izračun koncentracije oksonijevih ionov večprotonske kisline je bolj kompleksen.

Če je kislina šibka, je treba upoštevati ravnotežno reakcijo in konstanto kisline. Če imamo 0,1 M raztopino CH3COOH, katere Ka = 1,8·10−5, zapišemo najprej reakcijo:

  CH3COOH
 + H2O
$\rightleftharpoons$
H3O+  +
CH3COO
na začetku:
 c        0    0
ob ravnotežju:
 c−x        x    x

Ko se vzpostavi ravnotežje, se koncentracija kisline zmanjša za nek del, ki ga označimo z x, koncentraciji ionov H3O+ in CH3COO pa se ravno za ta x povečata. Ravnotežne koncentracije, ki smo jih izrazili z x, vstavimo v izraz za Ka:

$K_\rm a=\frac{[\rm{H_3O^+}] \cdot [CH_3COO^-]}{[CH_3COOH]}=\frac{\textit{x} \cdot \textit{x}}{\textit{c-x}} \thickapprox \frac{\textit{x}^2}{\textit{c}}$

Če je Ka majhna, c pa velika, je vrednost x zanemarljiva v primerjavi s c in se v izrazu za Ka izognemo računanju kvadratne enačbe. Koncentracija oksonijevih ionov, ki je enaka x, je tako 1,3·10−3 mol L−1. To pa je 75-krat manj v primerjavi s HCl enake koncentracije.

Primer: Izračunajte c(H3O+) v 0,25 M močni kislini HNO3 in 0,25 M šibki kislini HF s Ka = 6,3·10−4.

c(H3O+) v raztopini HNO3 je 0,25 mol L−1,
c(H3O+) v raztopini HF je 1,3 ·10−2 mol L−1.
<NAZAJ
>NAPREJ76/245