Licenca
To delo je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 2.5:

priznanje avtorstva - nekomercialno - deljenje pod enakimi pogoji.

Celotna licenca je na voljo na spletu na naslovu http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/. V skladu s to licenco je dovoljeno vsakemu uporabniku delo razmnoževati, distribuirati, javno priobčevati, dajati v najem in tudi predelovati, vendar samo v nekomercialne namene in ob pogoju, da navede avtorja oziroma avtorje in izdajatelja tega dela. Če uporabnik delo predela, kar pomeni, da ga spremeni, preoblikuje, prevede ali uporabi to delo v svojem delu, lahko predelavo dela ponudi na voljo le pod pogoji, ki so enaki pogojem iz te licence oziroma pod enako licenco.

Povzetek

Konstanta kisline (Ka):

za reakcijo kisline z vodo: HA(aq) + H2O(l) $\rightleftharpoons$ H3O+(aq) + A(aq)

lahko zapišemo izraz za konstanto kisline (Ka):

$K_\rm a=\frac{[\rm{H_3O^+}] \cdot [OH^-]}{[HA]}$


Konstanta baze (Kb):

za reakcijo baze z vodo: B(aq) + H2O(l) $\rightleftharpoons$ BH+(aq) + OH(aq)

lahko zapišemo izraz za konstanto baze (Kb):

$K_\rm b=\frac{[\rm{BH^+}] \cdot [OH^-]}{[B]}$ 

Koncentracije vode v izraz za konstanto kisline ali konstanto baze ne pišemo. Koncentracija vode je pri reakciji skoraj konstantna in je že zajeta v Ka in Kb.
Konstanti kisline in baze nimata enot.

Konstanti kisline in baze sta odvisni od temperature.

Za kisline ali baze, ki protolizirajo v več stopnjah, za vsako stopnjo zapišemo Ka (npr. Ka1, Ka2, Ka3) ali Kb (Kb1, Kb2).


 

Koncentracjia oksonijevih ionov:
Koncentracijo oksonijevih ionov za močno kislino računamo po enosmerni reakciji, upoštevati pa moramo množinsko razmerje med koncentracijo kisline in koncentracijo oksonijevih ionov.

Koncentracijo oksonijevih ionov za šibko kislino (enoprotonska kislina) računamo s konstanto kisline:
$K_\rm a=\frac{[\rm{H_3O^+}] \cdot [OH^-]}{[HA]}=\frac{\textit{x} \cdot \textit{x}}{\textit{c-x}}\thickapprox \frac{\textit{x}^2}{\textit{c}}$ 

Koncentracija hidroksidnih ionov:
Koncentracijo hidroksidnih ionov za močno bazo (kovinski hidroksidi) izračunamo tako, da upoštevamo množinsko razmerje med hidroksidnimi in kovinskimi ioni.

Koncentracijo hidroksidnih ionov za šibko bazo pa računamo s konstanto baze:
$K_\rm b=\frac{[\rm{BH^+}] \cdot [OH^-]}{[B]}=\frac{\textit{x} \cdot \textit{x}}{\textit{c-x}}\thickapprox \frac{\textit{x}^2}{\textit{c}}$ 

Konstante nekaterih kislin in baz (25°C):

Kislina  Ka   Baza Kb
HClO4 4·108   (C5H10)NH 1,9·10−3
HCl 106   (C2H5)2NH 1,2·10−3
H2SO4 104   CH3CH2NH2 4,7·10−4
HNO3 102   CH3NH2 4,0·10−4
HCOOH 1,8·10−4   NH3 1,8·10−5
CH3COOH 1,7·10−5   N2H4 9,8·10−7

<NAZAJ
>NAPREJ79/245