Licenca
To delo je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 2.5:

priznanje avtorstva - nekomercialno - deljenje pod enakimi pogoji.

Celotna licenca je na voljo na spletu na naslovu http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/. V skladu s to licenco je dovoljeno vsakemu uporabniku delo razmnoževati, distribuirati, javno priobčevati, dajati v najem in tudi predelovati, vendar samo v nekomercialne namene in ob pogoju, da navede avtorja oziroma avtorje in izdajatelja tega dela. Če uporabnik delo predela, kar pomeni, da ga spremeni, preoblikuje, prevede ali uporabi to delo v svojem delu, lahko predelavo dela ponudi na voljo le pod pogoji, ki so enaki pogojem iz te licence oziroma pod enako licenco.

Konstanta baze

Tudi baze smo razdelili med močne in šibke, vendar tudi šibke baze niso vse enako šibke. Zato tudi jakost baz definiramo s konstanto baze Kb. Zapišemo splošno obliko enačbe reakcije:

B(aq) + H2O(l) $\rightleftharpoons$ BH+(aq) + OH(aq)

Molekule baze B reagirajo z molekulami vode in tvorijo ione BH+ in OH. Ravnotežne množinske koncentracije vseh snovi v protolitskem ravnotežju po dogovoru zapišemo z oglatim oklepajem: [BH+], [OH] in [B]. Konstanta baze je potem definirana kot:

$K_\rm b=\frac{[\rm{BH^+}] \cdot [OH^-]}{[B]}$ 

Šibke baze le deloma zreagirajo z vodo. Produkt koncentracije nastalih ionov je tako veliko manjši od koncentracije molekul baze, ki niso zreagirale, Kb je manjša od 1.
primer: Kb(NH3) = 1,8·105

Zapišite reakcijo metilamina z vodo in Kb oz. K(CH3NH2).

CH3NH2 (aq) + H2O (l) $\rightleftharpoons$ CH3NH3 + (aq) + OH (aq)

K(CH3NH3) = [ CH3NH3 + ]·[ OH ]/[ CH3NH2 ]

Uporabite drsnik za animacijo reakcije molekul NH3 z molekulami vode. Zaradi preglednosti molekule vode in amonijaka niso narisane v realnem razmerju.

Na podlagi animacije ugotovimo, kakšen delež molekul amonijaka je večino časa ioniziran.

Število vseh molekul amonijaka v posodi je 10 . Večino časa animacije je ioniziranih (1, 2 ali 3) molekul: 1 . Delež ioniziranih molekul je tako 0,1 ali 10 %.

V raztopini amonijaka torej prevladujejo reaktanti. Reakcija je pomaknjena od močne baze (OH) k šibki bazi (NH3), ravnotežje je pomaknjeno v levo.

NH3(aq) + H2O(l) $\rightleftharpoons$ NH4+(aq) +
OH(aq)
baza   kislina   k. kislina   k. baza

Konstante kislin in baz po dogovoru nimajo enote. Podobno, kot to velja za konstanto ravnotežja, so vrednosti konstante kislin in baz odvisne od temperature.

<NAZAJ
>NAPREJ77/245