Licenca
To delo je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 2.5:

priznanje avtorstva - nekomercialno - deljenje pod enakimi pogoji.

Celotna licenca je na voljo na spletu na naslovu http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/. V skladu s to licenco je dovoljeno vsakemu uporabniku delo razmnoževati, distribuirati, javno priobčevati, dajati v najem in tudi predelovati, vendar samo v nekomercialne namene in ob pogoju, da navede avtorja oziroma avtorje in izdajatelja tega dela. Če uporabnik delo predela, kar pomeni, da ga spremeni, preoblikuje, prevede ali uporabi to delo v svojem delu, lahko predelavo dela ponudi na voljo le pod pogoji, ki so enaki pogojem iz te licence oziroma pod enako licenco.
7.

Povežite vrednost Ka z ustrezno kislino.

HClO4
4·108
HNO3
1·102
CH3COOH
1,8·10–5
Število napačnih: 0
8.

Izračunajte koncentracijo hidroksidnih ionov v 0,01 M raztopini Ba(OH)2.

9.

Ali drži naslednja trditev?

Koncentracija hidroksidnih ionov v raztopini Al(OH)3 je trikrat večja od koncentracije ionov Al3+.

Drži. Ne drži.
10.

Zapišite vse tri stopnje protolitske reakcije H3PO4 z vodo in za vsako stopnjo zapišite izraz za Ka (Ka1, Ka2, Ka3).

H3PO4(aq) + H2O(aq)
$\rightleftharpoons$
H3O + + H2PO4 (aq)
 
       
Ka1 = [ H3O + ]·[ H2PO4 ]/[ H3PO4 ]
 
   
H2PO4 (aq) + H2O(aq)
$\rightleftharpoons$ H3O + + HPO42− (aq)
 
       
Ka2 = [ H3O + ]·[ HPO42− ]/[ H2PO4− ]
 
   
HPO4 2−(aq) + H2O(aq)
$\rightleftharpoons$  H3O +  + PO43− (aq)
 
       
Ka3 = [ H3O + ]·[ PO43− ]/[ HPO42− ]
 
11.

Koncentracija ionov H3O+ je v raztopini H2SO4 dvakrat večja od koncentracije ionov SO42.

Drži. Ne drži.
<NAZAJ
>NAPREJ81/245