Licenca
To delo je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 2.5:

priznanje avtorstva - nekomercialno - deljenje pod enakimi pogoji.

Celotna licenca je na voljo na spletu na naslovu http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/. V skladu s to licenco je dovoljeno vsakemu uporabniku delo razmnoževati, distribuirati, javno priobčevati, dajati v najem in tudi predelovati, vendar samo v nekomercialne namene in ob pogoju, da navede avtorja oziroma avtorje in izdajatelja tega dela. Če uporabnik delo predela, kar pomeni, da ga spremeni, preoblikuje, prevede ali uporabi to delo v svojem delu, lahko predelavo dela ponudi na voljo le pod pogoji, ki so enaki pogojem iz te licence oziroma pod enako licenco.
12.

Povežite naslednje pare.

NH3
NH4+
CH3NH2
CH3NH3+
H2O
OH
Število napačnih: 0
13.

Zapišite urejeno enačbo reakcije.

Ca(OH)2(s)
$\overset{\rm{H_2O}}{\longrightarrow}$ Ca 2+ (aq)
+
2OH (aq)
14.

Kolikšna je koncentracija oksonijevih ionov v 0,1 M raztopini ClCH2COOH, če je Ka = 1,25·10−3.

c(H3O+) = 0,011 mol L−1
15.

Izračunajte koncentracijo oksonijevih ionov v 0,05 M raztopini HNO2, če je Ka = 5·10−4.

16.

Izračunajte koncentracijo hidroksidnih ionov v 0,02 M raztopini CH3NH2, če je Kb = 4·10−4.

17.

Izračunajte koncentracijo hidroksidnih ionov v 0,04 M raztopini N2H4, če je Kb = 9,8·10−7.

<NAZAJ
>NAPREJ82/245