Licenca
To delo je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 2.5:

priznanje avtorstva - nekomercialno - deljenje pod enakimi pogoji.

Celotna licenca je na voljo na spletu na naslovu http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/. V skladu s to licenco je dovoljeno vsakemu uporabniku delo razmnoževati, distribuirati, javno priobčevati, dajati v najem in tudi predelovati, vendar samo v nekomercialne namene in ob pogoju, da navede avtorja oziroma avtorje in izdajatelja tega dela. Če uporabnik delo predela, kar pomeni, da ga spremeni, preoblikuje, prevede ali uporabi to delo v svojem delu, lahko predelavo dela ponudi na voljo le pod pogoji, ki so enaki pogojem iz te licence oziroma pod enako licenco.

Ionski produkt vode

Kemijsko čista voda zelo slabo prevaja električni tok. To kaže, da so tudi v čisti vodi prisotni ioni. Med molekulami vode lahko pride do ionizacije, in sicer ena molekula vode drugi molekuli odvzame vodikov ion. Pri tem nastaneta pozitivni oksonijev in negativni hidroksidni ion:

H2O(l) + H2O(l) $\rightleftharpoons $ H3O+(aq) + OH(aq)

Izmenjava vodikovega iona med molekulami vode je redka, saj na vsakih 500 milijonov molekul vode ion izmenjata le dve molekuli vode. Tako je koncentracija oksonijevih in hidroksidnih ionov v čisti vodi le 10−7 mol/L.

Za reakcijo ionizacije (avtoprotolize) vode lahko zapišemo konstanto ravnotežja:

$K= \frac{\left[\rm{H_3O^+}\right]\cdot \left[\rm{OH^-}\right]}{\left[\rm{H_2O}\right]^2}$

Koncentracija vode [H2O] v čisti vodi je konstantna. V tem primeru zgornji izraz lahko poenostavimo:

$K_\rm w = K \cdot [\rm{H_2O}]^2=[\rm{H_3O^+}] \cdot [\rm{OH^-}]$

$K_\rm w = [\rm{H_3O^+}] \cdot [\rm{OH^-}]$ 


Kw je konstanta vode ali tudi ionski produkt vode. Pri 25 °C je vrednost Kw 1·10−14. Ker sta koncentraciji ionov H3O+ in OH v čisti vodi enaki, [H3O+] = [OH], lahko izračunamo, da je koncentracija obeh vrst ionov 1,0·10−7 mol/L. Zaradi lažjega računanja, predvsem pa boljše predstave, nizke koncentracije oksonijevih ionov v vodnih raztopinah podamo v obliki pH, to je vrednost negativnega desetiškega logaritma koncentracije oksonijevih ionov:

pH = −log [H3O+] Enako velja za koncentracijo hidroksidnih ionov:
pOH = −log [OH]

Izračunajte pH v čisti vodi. pH = 7 .
<NAZAJ
>NAPREJ84/245