Licenca
To delo je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 2.5:

priznanje avtorstva - nekomercialno - deljenje pod enakimi pogoji.

Celotna licenca je na voljo na spletu na naslovu http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/. V skladu s to licenco je dovoljeno vsakemu uporabniku delo razmnoževati, distribuirati, javno priobčevati, dajati v najem in tudi predelovati, vendar samo v nekomercialne namene in ob pogoju, da navede avtorja oziroma avtorje in izdajatelja tega dela. Če uporabnik delo predela, kar pomeni, da ga spremeni, preoblikuje, prevede ali uporabi to delo v svojem delu, lahko predelavo dela ponudi na voljo le pod pogoji, ki so enaki pogojem iz te licence oziroma pod enako licenco.

Računanje pH raztopin kislin in baz

pH močnih kislin

Pri računanju pH raztopin močnih kislin predpostavimo popolno ionizacijo kisline:
HCl(aq) + H2O(l) $\rightarrow$ H3O+(aq) + Cl(aq)
n(H3O+) = n(HCl)
[H3O+] = c(HCl)
pH = −log[H3O+]

 

pH močnih baz

Hidroksidi elementov I. in deloma II. skupine periodnega sistema so ionske spojine, ki so v vodi dobro topne in popolnoma disociirajo:

NaOH(aq) $\rightarrow$ Na+(aq) + OH(aq)

n(OH) = n(NaOH)

Koncentracija hidroksidnih ionov je enaka koncentaciji NaOH:

[OH] = c(NaOH)

Za računanje pH potrebujemo koncentracijo ionov H3O+. S konstanto vode izračunamo koncentracijo ionov H3O+:

$\left[\rm{H_3O^+}\right] = \frac{K_\rm w}{\left[\rm{OH^-}\right]}$


pH raztopine hidroksida lahko izračunamo na dva načina:

a) Najprej izračunamo pOH:
pOH = −log[OH]
pH = 14 − pOH

b) Najprej izračunamo koncentracijo H3O+:
$\left[\rm{H_3O^+}\right] = \frac{K_\rm w}{\left[\rm{OH^-}\right]}$
pH = −log[H3O+]

Primeri računanja pH za raztopine HCl, KOH in Ba(OH)2

Računanje koncentracije kislin in baz iz pH

<NAZAJ
>NAPREJ86/245