Licenca
To delo je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 2.5:

priznanje avtorstva - nekomercialno - deljenje pod enakimi pogoji.

Celotna licenca je na voljo na spletu na naslovu http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/. V skladu s to licenco je dovoljeno vsakemu uporabniku delo razmnoževati, distribuirati, javno priobčevati, dajati v najem in tudi predelovati, vendar samo v nekomercialne namene in ob pogoju, da navede avtorja oziroma avtorje in izdajatelja tega dela. Če uporabnik delo predela, kar pomeni, da ga spremeni, preoblikuje, prevede ali uporabi to delo v svojem delu, lahko predelavo dela ponudi na voljo le pod pogoji, ki so enaki pogojem iz te licence oziroma pod enako licenco.

pH-lestvica

V čisti vodi je pH = 7, enako vrednost ima tudi pOH. Treba je vedeti, da pH nevtralne vode ni vedno 7. Konstanta vode je odvisna od temperature. Pri višji temperaturi bo več molekul vode ioniziralo, kar bo vplivalo na koncentracijo oksonijevih in hidroksidnih ionov.

Dodatek kisline poveča koncentracijo oksonijevih ionov, pH se zmanjšuje. Dodatek baze poveča koncentracijo hidroksidnih ionov, pH se povečuje.

Dopolnite spodnje besedilo.

Nevtralne raztopine imajo pH = 7 . Močno kisle raztopine imajo pH bliže (0/7) 0 . Če je koncentracija oksonijevih ionov v raztopini 1·10−4, je pH te raztopine 4 . pOH iste raztopine je 10 . Koncentracija hidroksidnih ionov v tej raztopini je 1·1010 . Vsota pH in pOH je za vsako raztopino enaka 14 .

Za izračun zgornjega primera ste si lahko pomagali s tabelo na drugi strani, iz katere lahko vidimo, da je:

$K_\rm w = [\rm{H_3O^+}] \cdot [\rm{OH^-}]=1 \cdot 10^{-14}$; in da je:

$\rm {pH} + \rm{pOH}=14$

Obe enačbi veliko uporabljamo pri računanju pH raztopin kislin in baz.

pH lestvica

<NAZAJ
>NAPREJ85/245