Licenca
To delo je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 2.5:

priznanje avtorstva - nekomercialno - deljenje pod enakimi pogoji.

Celotna licenca je na voljo na spletu na naslovu http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/. V skladu s to licenco je dovoljeno vsakemu uporabniku delo razmnoževati, distribuirati, javno priobčevati, dajati v najem in tudi predelovati, vendar samo v nekomercialne namene in ob pogoju, da navede avtorja oziroma avtorje in izdajatelja tega dela. Če uporabnik delo predela, kar pomeni, da ga spremeni, preoblikuje, prevede ali uporabi to delo v svojem delu, lahko predelavo dela ponudi na voljo le pod pogoji, ki so enaki pogojem iz te licence oziroma pod enako licenco.

Naloge

1.

Na spodnji sliki so podani delci v štirih raztopinah. Katera raztopina je najbolj kisla?

2.

Ali naslednja trditev drži?

V kislih raztopinah je pH večji kakor v bazičnih raztopinah.

Drži. Ne drži.
3.

Konstanta vode pri 25 °C znaša:

4.

pH je enak:

5.

Izračunaj pH raztopine KOH s koncentracijo 0,12 mol/L, če predpostavimo popolno disociacijo.

<NAZAJ
>NAPREJ89/245