Licenca
To delo je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 2.5:

priznanje avtorstva - nekomercialno - deljenje pod enakimi pogoji.

Celotna licenca je na voljo na spletu na naslovu http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/. V skladu s to licenco je dovoljeno vsakemu uporabniku delo razmnoževati, distribuirati, javno priobčevati, dajati v najem in tudi predelovati, vendar samo v nekomercialne namene in ob pogoju, da navede avtorja oziroma avtorje in izdajatelja tega dela. Če uporabnik delo predela, kar pomeni, da ga spremeni, preoblikuje, prevede ali uporabi to delo v svojem delu, lahko predelavo dela ponudi na voljo le pod pogoji, ki so enaki pogojem iz te licence oziroma pod enako licenco.
11.

Kako se bo obarval lakmus v naslednjih raztopinah? Vpišite R za rdeče in M za modro. Pomagajte si s sliko barv indikatorjev.

kis R
limona R
pralni prašek
M
kokakola
R
milo M
vino
R
12.

Povežite vrednost pH z ustrezno koncentracijo ionov OH.

0,0000000001 M
4,0
1,26·10−7 M
7,1
1,58·10−4 M
10,2
Število napačnih: 0
13.

Izračunajte koncentracijo Ca(OH)2, če je pH raztopine 10,1.

14.

Izračunajte pH ocetne kisline s koncentracijo 0,02 mol/L, če je konstanta kisline Ka = 1,8·10−5.
CH3COOH(aq) + H2O(l) $\rightleftharpoons $ H3O+(aq) + CH3COO(aq)

15.

Izračunajte pH žveplove kisline (H2SO4), če vemo, da je Ka2 = 1,2·10−2. Koncentracija kisline je 0,01 mol/L.

<NAZAJ
>NAPREJ91/245