Licenca
To delo je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 2.5:

priznanje avtorstva - nekomercialno - deljenje pod enakimi pogoji.

Celotna licenca je na voljo na spletu na naslovu http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/. V skladu s to licenco je dovoljeno vsakemu uporabniku delo razmnoževati, distribuirati, javno priobčevati, dajati v najem in tudi predelovati, vendar samo v nekomercialne namene in ob pogoju, da navede avtorja oziroma avtorje in izdajatelja tega dela. Če uporabnik delo predela, kar pomeni, da ga spremeni, preoblikuje, prevede ali uporabi to delo v svojem delu, lahko predelavo dela ponudi na voljo le pod pogoji, ki so enaki pogojem iz te licence oziroma pod enako licenco.

Povzetek

Ionski produkt vode ali konstanta vode Kw:

Kw = [H3O+]·[OH] = 1·10−14 pri 25 °C

pH = −log [H3O+], pOH = −log [OH]

pH + pOH = 14

pH-lestvica


pH raztopine močne kisline:

Iz podane množinske koncentracije kisline najprej izračunamo [H3O+], nato izračunamo −log [H3O+].

pH raztopine močne baze:

Ob upoštevanju množinskega razmerja po urejeni enačbi reakcije najprej izračunamo [OH], nato:

a) izračunamo −log [OH], nato pH ali

b) izračunamo [H3O+] s Kw, nato izračunamo −log [H3O+].

Koncentracija kislin in baz: Iz danega pH raztopine lahko izračunamo koncentracijo kisline ali baze po naslednji enačbi.

[H3O+] = 10−pH ali [OH] = 10−pOH 

Indikatorji: So spojine, ki so v kislem drugače obarvani kot v bazičnem, zato jih uporabljamo za določanje kislosti oz. bazičnosti. Najpogosteje uporabljeni indikatorji so: metiloranž, lakmus in fenolftalein.

Univerzalni indikator: Kombinacija več indikatorjev nam omogoča, da izmerimo pH raztopine.

pH-metri: So elektronske naprave, ki s kombinirano stekleno elektrodo v raztopinah merijo napetost, ki odgovarja določenemu pH raztopine.

<NAZAJ
>NAPREJ88/245