Licenca
To delo je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 2.5:

priznanje avtorstva - nekomercialno - deljenje pod enakimi pogoji.

Celotna licenca je na voljo na spletu na naslovu http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/. V skladu s to licenco je dovoljeno vsakemu uporabniku delo razmnoževati, distribuirati, javno priobčevati, dajati v najem in tudi predelovati, vendar samo v nekomercialne namene in ob pogoju, da navede avtorja oziroma avtorje in izdajatelja tega dela. Če uporabnik delo predela, kar pomeni, da ga spremeni, preoblikuje, prevede ali uporabi to delo v svojem delu, lahko predelavo dela ponudi na voljo le pod pogoji, ki so enaki pogojem iz te licence oziroma pod enako licenco.

Primeri redoks reakcij

S posnetka reakcije med plinom klorom in segretim natrijem je razvidno, da je nastala bela trdna snov, to je natrijev klorid, NaCl.

Preberite spodnje besedilo in dopolnite manjkajoče besede.


Pri tem sta se spremenili oksidacijski števili natrija in klora. Oksidacijsko število atomov natrija je 0 , oksidacijsko število natrijevega iona Na+ pa je +1 . Oksidacijsko število atomov klora (v molekuli Cl2) je 0 , oksidacijsko število kloridnega iona pa je -1 .

Natrijevi atomi, Na, oddajo elektrone in nastanejo natrijevi ioni, Na+.

2Na → 2Na+ + 2e    Natrij se je oksidiral.

Klorovi atomi (v molekuli Cl2) sprejmejo elektrone in nastanejo kloridni ioni, Cl.

Cl2 + 2e → 2Cl      Klor se je reduciral.

Število elektronov, ki jih je oddal  natrij, je enako številu elektronov, ki jih je sprejel klor.

Enačba reakcije: 2Na + Cl2 → 2NaCl

2 mola atomov natrija oddajo 2 mola elektronov, kar pomeni 2·6,02.1023 elektronov.

1 mol molekul klora, Cl2, sprejme 2 mola elektronov, kar pomeni 2·6,02.1023 elektronov. Število izmenjanih elektronov je enako. Snov se lahko oksidira (odda elektrone) le takrat, ko je prisotna snov, ki se reducira (sprejme elektrone). Ker obe reakciji, oksidacija in redukcija, potekata istočasno, imenujemo te reakcije redoks reakcije. Snov, ki odda elektrone snovi, ki se reducira, je reducent. Snov, ki sprejme elektrone od snovi, ki se oksidira, je oksidant. Natrij odda elektrone kloru in pri tem reducira klor, zato je natrij reducent. Klor sprejme elektrone od natrija in pri tem oksidira natrij, zato je klor oksidant.

<NAZAJ
>NAPREJ124/245