Licenca
To delo je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 2.5:

priznanje avtorstva - nekomercialno - deljenje pod enakimi pogoji.

Celotna licenca je na voljo na spletu na naslovu http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/. V skladu s to licenco je dovoljeno vsakemu uporabniku delo razmnoževati, distribuirati, javno priobčevati, dajati v najem in tudi predelovati, vendar samo v nekomercialne namene in ob pogoju, da navede avtorja oziroma avtorje in izdajatelja tega dela. Če uporabnik delo predela, kar pomeni, da ga spremeni, preoblikuje, prevede ali uporabi to delo v svojem delu, lahko predelavo dela ponudi na voljo le pod pogoji, ki so enaki pogojem iz te licence oziroma pod enako licenco.

Železni žebelj damo v raztopino klorovodikove kisline. Opazimo nastajanje plina vodika. Pri reakciji nastane raztopina železovega klorida, FeCl2.

Podana je shema reakcije na submikroskopski ravni. 

Dopolnite in uredite enačbo reakcije.

Fe(s)  +  2 HCl(aq)  →  FeCl2 (aq)  + H2 (g)

V vodni raztopini klorovodikove kisline so hidratizirani vodikovi ioni H+ in kloridni ioni Cl. Vodikovi ioni sprejemajo elektrone in se reducirajo. Nastanejo molekule vodika, H2.

2H+(aq) + 2e → H + H → H2(g)

V vodni raztopini so železovi ioni Fe2+. Železo, Fe, odda elektrone in se oksidira, nastanejo železovi ioni Fe2+.

Fe(s) → Fe2+(aq) + 2 e

Enačba reakcije: Fe(s) + 2H+(aq) → H2(g) + Fe2+(aq)

Preberi spodnje besedilo in dopolni manjkajoče besede.

Uredi enačbo reakcije.

2 KBr(aq)  +  Cl2 (g)  →  2 KCl(aq)  +  Br2 (aq)

Plinasti klor se je raztopil in oksidiral bromidne ione do broma, klor se je reduciral in nastali so kloridni ioni. Oksidant je snov, ki sprejema elektrone in se pri tem sama reducira drugo snov pa oksidira . Reducent je snov, ki oddaja elektrone in se pri tem oksidira, drugo snov pa reducira .

<NAZAJ
>NAPREJ126/245