Licenca
To delo je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 2.5:

priznanje avtorstva - nekomercialno - deljenje pod enakimi pogoji.

Celotna licenca je na voljo na spletu na naslovu http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/. V skladu s to licenco je dovoljeno vsakemu uporabniku delo razmnoževati, distribuirati, javno priobčevati, dajati v najem in tudi predelovati, vendar samo v nekomercialne namene in ob pogoju, da navede avtorja oziroma avtorje in izdajatelja tega dela. Če uporabnik delo predela, kar pomeni, da ga spremeni, preoblikuje, prevede ali uporabi to delo v svojem delu, lahko predelavo dela ponudi na voljo le pod pogoji, ki so enaki pogojem iz te licence oziroma pod enako licenco.
8.

Katere enačbe ponazarjajo redoks reakcije?

9.

Preberi spodnje besedilo in dopolni manjkajoče besede.

Vsota vseh oksidacijskih števil vseh atomov v molekuli je nič.

Iz atoma je nastal ion. Oksidacijsko število elementa v ionu je enako naboju iona

10.

Določi oksidacijsko število kroma v amonijevim dikromatu (NH4)2Cr2O7.

11.

Katere med naslednjimi reakcijami so redoks reakcije? Podane so enačbe za reakcije.

1. NaOH(aq) + HNO3(aq)  →  NaNO3(aq) + H2O(l)

2. Cu(s) + Cl2(g)  →  CuCl2(s)

3. Na2CO3(aq) + 2HClO4(aq)  →  2NaClO4(aq) + CO2(g) + H2O(l)

4. 2S2O32−(aq) + I2(aq)  →  S2O62−(aq) + 2I(aq)

<NAZAJ
>NAPREJ130/245