Licenca
To delo je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 2.5:

priznanje avtorstva - nekomercialno - deljenje pod enakimi pogoji.

Celotna licenca je na voljo na spletu na naslovu http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/. V skladu s to licenco je dovoljeno vsakemu uporabniku delo razmnoževati, distribuirati, javno priobčevati, dajati v najem in tudi predelovati, vendar samo v nekomercialne namene in ob pogoju, da navede avtorja oziroma avtorje in izdajatelja tega dela. Če uporabnik delo predela, kar pomeni, da ga spremeni, preoblikuje, prevede ali uporabi to delo v svojem delu, lahko predelavo dela ponudi na voljo le pod pogoji, ki so enaki pogojem iz te licence oziroma pod enako licenco.

Poskus: V raztopino srebrovega nitrata damo bakrene žičke.

Čez čas opazimo, da se na bakreni žički začnejo izločati kristalčki s kovinskim sijajem, raztopina pa se obarva modro. V vodni raztopini srebrovega nitrata so srebrovi ioni, Ag+, in nitratni ioni, NO3. Iz modrega obarvanja raztopine sklepamo, da so nastali bakrovi ioni, Cu2+, kristalčki pa so elementarno srebro, Ag.

Enačba reakcije: 2Ag+(aq)  +  Cu(s)  →  2Ag(s)  + Cu2+(aq)

Srebrovi ioni, Ag+, sprejmejo elektrone od bakra in se reducirajo do srebra, Ag.
Srebrovi ioni, Ag+, so oksidant
: Ag+(aq) + e → Ag(s).

Baker, Cu, odda elektrone srebrovim ionom, Ag+, in se oksidira do ionov bakra, Cu2+
Baker, Cu, je reducent
: Cu(s) → Cu2+(aq) + 2e.

 

Poskus: Reakcija med kalijevim permanganatom in natrijevim bromidom

V vodni raztopini kalijevega permanganata, KMnO4, so  permanganatni ioni, MnO4, ki obarvajo raztopino vijolično. V vodni raztopini natrijevega bromida so bromidni ioni, Br. Pri reakciji iz permanganatnih ionov, MnO4, nastanejo manganovi ioni, Mn2+, ki so brezbarvni. Oksidacijsko število mangana se spremeni iz +7 v ionu MnO4 v +2 v ionu Mn2+.
Permanganatni ioni se reducirajo: MnO4 → Mn2+  + 5e.
Iz bromidnih ionov, Br, v raztopini nastane elementaren brom, Br2. Raztopina broma v vodi je rumeno rjave barve. Oksidacijsko število bromidnih ionov je −1, elementarnega broma v molekulah broma, Br2, je 0.
Bromidni ioni se oksidirajo: 2Br → Br2 + 2e

<NAZAJ
>NAPREJ125/245