Licenca
To delo je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 2.5:

priznanje avtorstva - nekomercialno - deljenje pod enakimi pogoji.

Celotna licenca je na voljo na spletu na naslovu http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/. V skladu s to licenco je dovoljeno vsakemu uporabniku delo razmnoževati, distribuirati, javno priobčevati, dajati v najem in tudi predelovati, vendar samo v nekomercialne namene in ob pogoju, da navede avtorja oziroma avtorje in izdajatelja tega dela. Če uporabnik delo predela, kar pomeni, da ga spremeni, preoblikuje, prevede ali uporabi to delo v svojem delu, lahko predelavo dela ponudi na voljo le pod pogoji, ki so enaki pogojem iz te licence oziroma pod enako licenco.

Naloge

1.

Preberi spodnje besedilo in dopolni manjkajoče besede.

Podana je enačba za reakcijo med aluminijevim kloridom in vodikom.

AlCl3(s) + H2(g) → Al(s) + HCl(g)

Atom aluminija v aluminijevem kloridu se je reduciral

2.

Preberi spodnje besedilo in dopolni manjkajoče besede.

Podana je enačba kemijske reakcije.

Si(s) + 2Cl2(g) → SiCl4(l)

Pri tej reakciji je silicij reducent. Klor se je pri tem reduciral .

3.

Preberi spodnje besedilo in dopolni manjkajoče besede.

Oksidacijsko število aluminija v aluminijevem oksidu je +3 . V fosforjevi kislini je oksidacijsko število fosforja +5. Oksidacijsko žvepla v ionu SO42− je +6 .
4.

Preberi spodnje besedilo in dopolni manjkajoče besede.

Podana je enačba kemijske reakcije.

C2H4(g) + 3O2(g) → 2CO2(g) + 2H2O(l)

Pri tej reakciji se kisik reducira. Atom ogljika v etenu odda šest elektronov in se pri tem oksidira .

5.

Oksidacijsko število dušika v oksidu s formulo N2O5 je +5.

Drži. Ne drži.
6.

Oksidacijsko število urana v ionu s formulo UO2+ je −2.

Drži. Ne drži.
7.

Preberi spodnje besedilo in dopolni manjkajoče besede.

Podana je enačba za reakcijo med kisikom, O2, in vodikovim sulfidom, H2S.

2H2S + 3O2  →  2H2O + 2SO2

Atom žvepla v vodikovem sulfidu odda 6 elektronov in se pri tem oksidira

<NAZAJ
>NAPREJ129/245