Licenca
To delo je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 2.5:

priznanje avtorstva - nekomercialno - deljenje pod enakimi pogoji.

Celotna licenca je na voljo na spletu na naslovu http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/. V skladu s to licenco je dovoljeno vsakemu uporabniku delo razmnoževati, distribuirati, javno priobčevati, dajati v najem in tudi predelovati, vendar samo v nekomercialne namene in ob pogoju, da navede avtorja oziroma avtorje in izdajatelja tega dela. Če uporabnik delo predela, kar pomeni, da ga spremeni, preoblikuje, prevede ali uporabi to delo v svojem delu, lahko predelavo dela ponudi na voljo le pod pogoji, ki so enaki pogojem iz te licence oziroma pod enako licenco.

Reakcija cinka z bakrovim sulfatom

Potrebščine:

vodna raztopina bakrovega sulfata, ploščica cinka

Površino cinka očistimo s smirkovim papirjem. Nato jo damo v vodno raztopino bakrovega sulfata. Počakamo nekaj sekund, nato vzamemo ploščico iz raztopine in si jo ogledamo. Odgovorimo na postavljena vprašanja.

Katera snov se je izločila na cinkovi ploščici?

Kateri delci so nastali pri reakciji iz atomov cinka?

Katera snov se je reducirala? Napišite enačbo reakcije.

Katera snov se je oksidirala? Napišite enačbo reakcije.

Napišite enačbo reakcije, ki je potekla.

Preberite spodnje besedilo in dopolnite manjkajoče besede.

Snov se lahko oksidira samo takrat, kadar sodeluje pri reakciji snov, ki se reducira . Hkrati potekata redukcija in oksidacija. Oksidant je snov, ki sprejema elektrone, reducent pa snov, ki oddaja elektrone.

Poglejte si poskus gorenje magnezija.

Površino traku magnezija očistimo, ker se pri stanju prevleče z magnezijevim oksidom, MgO. Očiščen trak magnezija prižgemo. Zgori s svetlečim belim plamenom.

Enačba reakcije: 2Mg(s)  +  O2(g)  →  2MgO(s)

Vsak atom magnezija odda 2e. Iz atoma magnezija nastane ion, Mg2+.

Mg → Mg2+ + 2e     Magnezij se oksidira in je reducent.

Vsak atom kisika v molekuli kisika, O2, sprejme 2 e. Iz molekule kisika, O2, nastaneta dva iona, O2−.

O2 + 4e → 2O2−    Kisik se reducira in je oksidant

 

<NAZAJ
>NAPREJ127/245