Licenca
To delo je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 2.5:

priznanje avtorstva - nekomercialno - deljenje pod enakimi pogoji.

Celotna licenca je na voljo na spletu na naslovu http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/. V skladu s to licenco je dovoljeno vsakemu uporabniku delo razmnoževati, distribuirati, javno priobčevati, dajati v najem in tudi predelovati, vendar samo v nekomercialne namene in ob pogoju, da navede avtorja oziroma avtorje in izdajatelja tega dela. Če uporabnik delo predela, kar pomeni, da ga spremeni, preoblikuje, prevede ali uporabi to delo v svojem delu, lahko predelavo dela ponudi na voljo le pod pogoji, ki so enaki pogojem iz te licence oziroma pod enako licenco.

Napotki za reševanje redoks reakcij

1. Napišemo neurejeno enačbo za reakcijo, to pomeni formule reaktantov in produktov.

2. Če so pri redoks reakciji reaktanti spojine, se največkrat spremeni oksidacijsko število samo enemu elementu v spojini. Ugotovimo, katerim elementom v reaktantih in produktih se spremeni oksidacijsko število.

3. Ugotovimo, katera snov se reducira in katera oksidira ter izračunamo število sprejetih in oddanih elektronov. Pri tem sta nam v pomoč ločeni delni enačbi za oksidacijo in za redukcijo. Iz njih je razvidno število sprejetih oziroma oddanih elektronov.

4. Kadar število oddanih elektronov ni enako številu sprejetih elektronov, poiščemo najmanjši skupni večkratnik, s katerim uredimo enačbo.

5. Število molekul vode, ki nastanejo pri reakciji, uredimo na koncu. Uredimo število atomov vodika, število atomov kisika pa uporabimo za  preizkus. Na koncu še preverimo, ali je v urejeni enačbi število atomov posameznih elementov v reaktantih in produktih enako.

 

<NAZAJ
>NAPREJ132/245