Licenca
To delo je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 2.5:

priznanje avtorstva - nekomercialno - deljenje pod enakimi pogoji.

Celotna licenca je na voljo na spletu na naslovu http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/. V skladu s to licenco je dovoljeno vsakemu uporabniku delo razmnoževati, distribuirati, javno priobčevati, dajati v najem in tudi predelovati, vendar samo v nekomercialne namene in ob pogoju, da navede avtorja oziroma avtorje in izdajatelja tega dela. Če uporabnik delo predela, kar pomeni, da ga spremeni, preoblikuje, prevede ali uporabi to delo v svojem delu, lahko predelavo dela ponudi na voljo le pod pogoji, ki so enaki pogojem iz te licence oziroma pod enako licenco.
10.

Ovrednotite trditev. Pri reakciji, ki jo ponazarja spodnja enačba, je H2S reducent.
H2S → SO2 + 6e

Drži. Ne drži.
11.

Podane so delne enačbe kemijskih reakcij. Katera od naslednjih enačb ponazarja delno enačbo redoks reakcije?

12.

Uredite enačbo redoks reakcije.

6 Sb + 10 HNO33 Sb2O5 + 10 NO + 5 H2O
13.

Katera trditev o reakciji iz 12. naloge je pravilna?

14.

Element rumene barve segrevamo na železni žlički in ga damo v posodo s kisikom. Element gori z modrim plamenom. Katera ugotovitev ni pravilna?

15.

Uredite enačbo redoks reakcije.

2 K2Cr2O7(aq) + 6 SO2(g) +  2 H2SO4(aq)  →  2 K2SO4(aq) + 2 Cr2(SO4)3(aq) + 2 H2O(l)
16.

Katera trditev o reakciji iz 15. naloge je pravilna?

<NAZAJ
>NAPREJ138/245