Licenca
To delo je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 2.5:

priznanje avtorstva - nekomercialno - deljenje pod enakimi pogoji.

Celotna licenca je na voljo na spletu na naslovu http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/. V skladu s to licenco je dovoljeno vsakemu uporabniku delo razmnoževati, distribuirati, javno priobčevati, dajati v najem in tudi predelovati, vendar samo v nekomercialne namene in ob pogoju, da navede avtorja oziroma avtorje in izdajatelja tega dela. Če uporabnik delo predela, kar pomeni, da ga spremeni, preoblikuje, prevede ali uporabi to delo v svojem delu, lahko predelavo dela ponudi na voljo le pod pogoji, ki so enaki pogojem iz te licence oziroma pod enako licenco.

Naloge

1.

Na začetku te enote ste spoznali reakcijo med aluminijem in bromom. Za to reakcijo dopolnite enačbo in besedilo, ki sledi enačbi.

2 Al  +  3 Br2 → Al2Br6

Oksidacijsko število aluminija kot elementa je 0 , oksidacijsko število aluminija v nastalem produktu je +3 .

Oksidacijsko število broma v molekuli broma je 0 , oksidacijsko število broma v nastalem produktu je -1 .

Pri tem se je aluminij oksidiral , brom pa reduciral . Pri redoks reakcijah je število oddanih elektronov enako številu sprejetih elektronov.

Pri tej reakciji je aluminij reducent , brom pa oksidant .

2.

Katera enačba ne ponazarja redoks reakcije?

3.

Preberite spodnje besedilo in dopolnite manjkajoče besede in ne zapišite znaka (+ ali −) in številk.

Oksidacijsko število ogljika v metanu je minus štiri .

Oksidacijsko število žvepla v vodikovem sulfidu je minus dva .

Oksidacijsko število ogljika v ogljikovem dioksidu je plus štiri .

Oksidacijsko število dušika v dušikovem dioksidu je plus štiri .

4.

Vse zapisane enačbe ne ponazarjajo redoks reakcij. Izberite enačbo, ki med njimi ponazarja redoks reakcijo.

5.

Dopolnite in uredite enačbe.

2 H2S(g) + O2(g) → 2 S(s) + 2 H2O(l)
Zn(s) + H2SO4 (aq) → ZnSO4(aq) + H2 (g)
Cu(s) + 2 H2SO4konc → CuSO4(aq) + SO2 (g) + 2 H2O (l)
<NAZAJ
>NAPREJ136/245