Licenca
To delo je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 2.5:

priznanje avtorstva - nekomercialno - deljenje pod enakimi pogoji.

Celotna licenca je na voljo na spletu na naslovu http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/. V skladu s to licenco je dovoljeno vsakemu uporabniku delo razmnoževati, distribuirati, javno priobčevati, dajati v najem in tudi predelovati, vendar samo v nekomercialne namene in ob pogoju, da navede avtorja oziroma avtorje in izdajatelja tega dela. Če uporabnik delo predela, kar pomeni, da ga spremeni, preoblikuje, prevede ali uporabi to delo v svojem delu, lahko predelavo dela ponudi na voljo le pod pogoji, ki so enaki pogojem iz te licence oziroma pod enako licenco.

Povzetek

Kemijske reakcije, pri katerih pride do prehoda elektronov, so redoks reakcije. Oksidacija pomeni oddajanje elektronov, redukcija pa sprejemanje elektronov. Pri redoks reakcijah reducent odda elektrone oksidantu. Število elektronov, ki jih neka snov odda, je enako številu elektronov, ki jih druga sprejme. Redukcija in oksidacija potekata hkrati.

V neurejeni redoks reakciji najprej ugotovimo, katerim elementom v reaktantih in produktih se spremeni oksidacijsko število. Iz teh podatkov ugotovimo, katera snov se reducira in katera oksidira. Napišemo delni enačbi za oksidacijo in redukcijo. Iz njih je razvidno število izmenjanih elektronov. Ker mora biti število oddanih in sprejetih elektronov enako, poiščemo najmanjši skupni večkratnik s katerim uredimo enačbo.

Primer: Reakcija med raztopljenim klorom in kalijevim bromidom

$\overset{-1}{\mathrm{KBr}} + \overset{0}{\mathrm{Cl_2}} \rightarrow \overset{-1}{\mathrm{KCl}} + \overset{0}{\mathrm{Br_2}}$

Smiselno dopolnite manjkajoče besede v besedilu. 

Reaktanta pri reakciji sta v vodi raztopljen klor in vodna raztopina kalijevega bromida. Pri reakciji nastaneta brom in kalijev klorid . Določimo oksidacijska števila atomom, ki se jim oksidacijsko število spremeni

Reakcija poteka med raztopljenim klorom in bromidnimi ioni v raztopini. Delni enačbi reakcije označite kot oksidacija in redukcija ter enačbi uredite. 

oksidacija : 2 Br  →  Br2   +  2 e

redukcija : Cl2   + 2 e  →  2 Cl

Dopolnite še naslednje besedilo. Klor je v tej reakciji (oksidant/reducent) oksidant . Bromidnim ionom se oksidacijsko število (poveča/zmanjša) poveča .

Zapišite urejeno enačbo rekacije in dopolnite besedilo.

Enačba reakcije: 2 KBr + Cl2 → 2 KCl + Br2  

Enačba redoks reakcije je urejena, ko je število sprejetih elektronov enako številu oddanih elektronov.

<NAZAJ
>NAPREJ135/245