Licenca
To delo je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 2.5:

priznanje avtorstva - nekomercialno - deljenje pod enakimi pogoji.

Celotna licenca je na voljo na spletu na naslovu http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/. V skladu s to licenco je dovoljeno vsakemu uporabniku delo razmnoževati, distribuirati, javno priobčevati, dajati v najem in tudi predelovati, vendar samo v nekomercialne namene in ob pogoju, da navede avtorja oziroma avtorje in izdajatelja tega dela. Če uporabnik delo predela, kar pomeni, da ga spremeni, preoblikuje, prevede ali uporabi to delo v svojem delu, lahko predelavo dela ponudi na voljo le pod pogoji, ki so enaki pogojem iz te licence oziroma pod enako licenco.

Oksidacijska stanja mangana

Poskus

Vodni raztopini kalijevega manganata(VII) ali kalijevega permanganata dodamo vodno raztopino natrijevega hidroksida in nato vodno raztopino natrijevega sulfata(IV) ali natrijevega sulfita. Pri tem se vijolična barva raztopine kalijevega manganata(VII) (kalijevega permanganata) spremeni v zeleno. Nastal je kalijev manganat(VI) ali kalijev manganat. Pri reakciji nastaneta še natrijev sulfat(VI) ali natrijev sulfat, Na2SO4, in voda. Pri reakciji prikazani na filmu je bil uporabljen natrijev hidrogensulfat(IV) ali natrijev hidrogensulfit, NaHSO3, namesto natrijevega sulfata(IV) ali natrijevega sulfita, Na2SO3.


Dopolni.

Formula kalijevega manganata(VII) (permanganata) je KMnO4 , formula kalijevega manganta(VI) (manganata) pa je K2MnO4 . Oksidacijsko število mangana se je pri reakciji spremenilo od +7 na +6 . Mangan v kalijevem  permanganatu sprejme en elektron in se pri tem reducira .

$\overset{+7}{\mathrm{Mn}} + \mathrm{e^−} \rightarrow \overset{+6}{\mathrm{Mn}}$

Formula natrijevega sulfata(IV) (sulfita) je Na2SO3 . Formula natrijevega sulfata(VI) (sulfata) je Na2SO4 . Oksidacijsko število žvepla se je pri reakciji spremenilo od +4 na +6 . Žveplo v natrijevem sulfitu odda 2e in se pri tem oksidira .

$\overset{+4}{\mathrm{S}} \rightarrow \overset{+6}{\mathrm{S}} + 2\mathrm{e^−}$

Število oddanih elektronov ni enako številu sprejetih elektronov. Da bo število izmenjanih elektronov enako, se pri reakciji reducirata dva atoma mangana v kalijevem permanganatu in oksidira en atom žvepla v natrijevem sulfitu.

2 KMnO4 + Na2SO3 + 2KOH → 2 K2MnO4 + Na2SO4 + H2O

Pri reakciji reagirata 2 mola kalijevega permanganata z 1 molom natrijevega sulfita. Število oddanih elektronov je enako številu sprejetih elektronov.

<NAZAJ
>NAPREJ134/245