Licenca
To delo je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 2.5:

priznanje avtorstva - nekomercialno - deljenje pod enakimi pogoji.

Celotna licenca je na voljo na spletu na naslovu http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/. V skladu s to licenco je dovoljeno vsakemu uporabniku delo razmnoževati, distribuirati, javno priobčevati, dajati v najem in tudi predelovati, vendar samo v nekomercialne namene in ob pogoju, da navede avtorja oziroma avtorje in izdajatelja tega dela. Če uporabnik delo predela, kar pomeni, da ga spremeni, preoblikuje, prevede ali uporabi to delo v svojem delu, lahko predelavo dela ponudi na voljo le pod pogoji, ki so enaki pogojem iz te licence oziroma pod enako licenco.

2. Načrtovanje izvedbe projekta

Načrtovanje izvedbe projekta je stopnja, v kateri boste člani projektne skupine oblikovali svoj izvedbeni načrt dela. Pri tem ima vsak član skupine možnost povedati, kaj želi delati in pri čem želi sodelovati.

V tej stopnji je potrebno podrobno opredeliti naloge, ki so ključne za uspešno izvedbo projekta.

Na osnovi opredeljenih nalog razdelite delo med člani projektne skupine v skladu s prioritetami posameznikov in smiselno glede na logično zaporedje poteka projekta.

Primer načrta izvedbe projekta na sliki desno prikazuje, kako je možno pregledno izdelati časovni načrt v obliki tabelaričnega zapisa. V prvi vrstici tabele je zapisan časovni potek projekta; prvi stolpec vsebuje okrajšave nalog, ki jih je potrebno opraviti; ustrezna presečna polja označujejo kdo in kdaj bo opravil določeno nalogo. Časovni načrt izdelajte v skladu s terminskimi mejniki, ki vam jih določi učitelj.

Aktivnost

Poročilo o aktivnostih, ki jih je vaša skupina izvedla v stopnji načrtovanje izvedbe projekta, v dogovoru z učiteljem predstavite ustno ali oddajte v pisni obliki. Pri tem si pomagajte s predlogo za načrtovanje izvedbe projekta.

Časovni načrt izvedbe projekta v predlogi

Na osnovi povratnih informacij, ki jih boste dobili od učitelja in sošolcev, poročilo dopolnite ter ga vstavite v projektni portfolio.

<NAZAJ
>NAPREJ228/245