Licenca
To delo je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 2.5:

priznanje avtorstva - nekomercialno - deljenje pod enakimi pogoji.

Celotna licenca je na voljo na spletu na naslovu http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/. V skladu s to licenco je dovoljeno vsakemu uporabniku delo razmnoževati, distribuirati, javno priobčevati, dajati v najem in tudi predelovati, vendar samo v nekomercialne namene in ob pogoju, da navede avtorja oziroma avtorje in izdajatelja tega dela. Če uporabnik delo predela, kar pomeni, da ga spremeni, preoblikuje, prevede ali uporabi to delo v svojem delu, lahko predelavo dela ponudi na voljo le pod pogoji, ki so enaki pogojem iz te licence oziroma pod enako licenco.

Laboratorijski dnevnik

Laboratorijski dnevnik je kronološki opis dela v laboratoriju. Navadno je to zvezek, v katerega vpisujemo navodila za izvedbo eksperimenta, ki smo jih našli v literaturi (in jo citiramo!), nato pa natančno opišemo, kako smo eksperiment izvedli, rezultate meritev, vsa opažanja, analizo pridobljenih podatkov, pomisleke, ki se nam med delom porajajo ipd.

Vodenje laboratorijskega dnevnika
Pri vpisovanju podatkov v laboratorijski dnevnik je pomembno, da so zapisani sproti, natančno in čitljivo ter zato omogočajo ponovitev opisanih eksperimentov. Pri vodenju laboratorijskega dnevnika ni primerno, da si podatke sproti pišemo na "majhen listek" z namenom, da jih bomo doma lepo prepisali, saj lahko tak list izgubimo in s tem tudi pridobljene podatke, zato podatke zmeraj neposredno zapisujemo v laboratorijski dnevnik.

Vestno vodenje laboratorijskega dnevnika omogoča prihranek časa, saj bomo prihodnjič natančno vedeli, kje smo pri delu končali in ne bomo ponavljali istih napak, uspele eksperimente pa bomo po navodilih lahko ponovili.

Na naslovnici laboratorijskega dnevnika mora biti zapisan okvirni naslov projektnega dela in imena članov projektne skupine.

Aktivnost

V primeru, da vaše sodelovalno projektno delo vključuje eksperimentalno delo, izdelajte laboratorijski dnevnik. Vanj vestno zapisujte svoje priprave na eksperimentalno delo in njegovo izvedbo.

 

Laboratorijski dnevnik ob zaključku sodelovalnega projektnega dela vložite v projektni portfolijo. Učitelj bo ob njegovem pregledu dobil podrobne informacije o vašem eksperimentalnem delu.

Vsak vpis v laboratorijski dnevnik mora vsebovati:

 • datum izvedbe eksperimenta;
 • kratek naslov eksperimenta, lahko tudi oznako s šifro;
 • seznam potrebščin in kemikalij;
 • natančen opis poteka eksperimenta;
 • reakcijsko shemo ali skico poteka postopka;
 • skico/fotografijo ali opis aparature za izvedbo eksperimenta;
 • opis opažanj pri izvedbi eksperimenta;
 • načrt za nadaljevanje dela.

Pri načrtovanju in izvedbi eksperimentalnega dela ter vodenju laboratorijskega dnevnika so ključni naslednji kriteriji, ki bodo tudi vrednoteni:

 • primernost izbire eksperimentov;
 • skrb za varno eksperimentalno delo;
 • izvirnost in ustvarjalnost pri eksperimentalnem delu;
 • natančnost, zanesljivost, ponovljivost pri kvantitativnem eksperimentalnem delu;
 • urejenost laboratorijskega dnevnika;
 • sistematičnost pri načrtovanju in zapisovanju rezultatov eksperimentalnega dela v laboratorijski dnevnik.

<NAZAJ
>NAPREJ231/245