Licenca
To delo je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 2.5:

priznanje avtorstva - nekomercialno - deljenje pod enakimi pogoji.

Celotna licenca je na voljo na spletu na naslovu http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/. V skladu s to licenco je dovoljeno vsakemu uporabniku delo razmnoževati, distribuirati, javno priobčevati, dajati v najem in tudi predelovati, vendar samo v nekomercialne namene in ob pogoju, da navede avtorja oziroma avtorje in izdajatelja tega dela. Če uporabnik delo predela, kar pomeni, da ga spremeni, preoblikuje, prevede ali uporabi to delo v svojem delu, lahko predelavo dela ponudi na voljo le pod pogoji, ki so enaki pogojem iz te licence oziroma pod enako licenco.

Povzetek

Ob razvijanju projektnega dela ste se seznanili s pridobivanjem, lastnostmi in uporabo H2SO4, HNO3, H3PO4.

Hkrati ste ob uporabi sodelovalno projektnega dela v procesu učenja imeli možnost razvijanja drugih kompetenc, npr. (1) spretnosti načrtovanja, vodenja in izpeljave projekta; (2) zmožnost iskanja, obdelave in vrednotenja podatkov iz različnih virov; (3) eksperimentalne spretnosti; (4) izkušnje s sodelovanjem v skupini; (5) spretnosti predstavljanja lastnega dela; (6) sposobnost kritičnega razmišljanja; (7) sposobnost argumentiranega in jasnega izražanja ter (8) sposobnost refleksije o lastnih dosežkih.

Projektna skupina dijakov je na izbrano temo vsebinskega sklopa o izbranih kovinah razvijala projektni izdelek preko naslednjih ključnih stopenj: (1) skiciranje projekta; (2) načrtovanje izvedbe projekta; (3) izvedba projekta in (4) sklepna faza, v kateri so dijaki predstavili svoj projektni izdelek sošolcem in učitelju.

Po zaključku projekta ste s sošolci izluščili vsebinsko bistvo projektne naloge tako, da ste sestavili tri vprašanja iz teoretičnih osnov obravnavane teme, ki si jih naj sošolci še posebno zapomnijo ter jih lahko učitelj uporabi pri pisnem ocenjevanju znanja. 

Aktivnost

Vsebina predstavitve vašega projektnega dela je vključevala teoretične osnove o pridobivanju, lastnostih in uporabi izbranih tehnološko pomembnih kislin - H2SO4, HNO3, H3PO4.
Glede na vsebino predstavitve izdelajte tri vprašanja (naloge). Le-ta naj odražajo bistvo, ki naj bi si ga sošolci iz kemijskega vidika zapomnili iz vaše predstavitve.

Naloge predstavite sošolcem in oddajte učitelju, da jih lahko vključi v pisno ocenjevanje znanja.

<NAZAJ
>NAPREJ233/245