Licenca
To delo je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 2.5:

priznanje avtorstva - nekomercialno - deljenje pod enakimi pogoji.

Celotna licenca je na voljo na spletu na naslovu http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/. V skladu s to licenco je dovoljeno vsakemu uporabniku delo razmnoževati, distribuirati, javno priobčevati, dajati v najem in tudi predelovati, vendar samo v nekomercialne namene in ob pogoju, da navede avtorja oziroma avtorje in izdajatelja tega dela. Če uporabnik delo predela, kar pomeni, da ga spremeni, preoblikuje, prevede ali uporabi to delo v svojem delu, lahko predelavo dela ponudi na voljo le pod pogoji, ki so enaki pogojem iz te licence oziroma pod enako licenco.

4. Sklepna faza projekta

V sklepni fazi se projekt izteče. Pogosto ob zaključku projekta pripravimo poročilo v pisni obliki. Glede na tip projektnega dela je struktura poročila lahko različna. Pri njegovi izdelavi pa smo vselej pozorni na jasno "rdečo nit".

Pri oblikovanju posterja<br>lahko izrazimo svojo<br>kreativnostProjektno učno delo pa poleg pisnega izdelka navadno predstavimo tudi ustno. V primeru, da je bil razvit izdelek ali dogodek, ga v živo predstavimo. Glede na dogovor z učiteljem lahko v podporo ustni predstavitvi izdelamo poster ali pa pripravimo računalniško podprto predstavitev, npr. v „Power Pointu”.

Pri izdelavi posterja moramo paziti, da v želji predstaviti bogate izkušnje projektnega dela ne izdelamo prenasičenega posterja, ki je zato nepregleden in ne doseže svojega namena. 

Tabela: Želene in neželene lastnosti posterjev

Za poster je želeno, da:
Za poster ni želeno, da:
 • je vsebinsko pregleden in zračen;
 • vsebuje vse ključne elemente;
 • vsebuje vizualno gradivo;
 • je vizualno privlačen;
 • je tekst kratek in zapisan v alinejah;
 • je tekst zapisan z ustrezno velikostjo črk.
 •  je prenasičen z besedilom in/ali s slikami;
 • je nestrukturiran in nepregleden;
 • vsebuje veliko strnjenega teksta;
 • je tekst zapisan s premajhnimi črkami;
 • mu manjka kakšen izmed ključnih elementov;
 • je barvno neusklajen.

Aktivnost

Prišli ste do ključne stopnje projekta - priložnosti, da svoj trud predstavite drugim.
Na predstavitev se dobro pripravite, pri tem bodite pozorni še posebno, da: (1) boste imeli jasen scenarij predstavitve bistva vaše projektne naloge, (2) boste člani projektne skupine poznali svoje vloge v predstavitvi in jih v naprej uskladili, (3) bo predstavitev časovno izvedljiva v dogovorjenem času, (4) boste spremljali odziv poslušalcev in pripravljeni odgovarjati na vprašanja.

<NAZAJ
>NAPREJ232/245