Licenca
To delo je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 2.5:

priznanje avtorstva - nekomercialno - deljenje pod enakimi pogoji.

Celotna licenca je na voljo na spletu na naslovu http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/. V skladu s to licenco je dovoljeno vsakemu uporabniku delo razmnoževati, distribuirati, javno priobčevati, dajati v najem in tudi predelovati, vendar samo v nekomercialne namene in ob pogoju, da navede avtorja oziroma avtorje in izdajatelja tega dela. Če uporabnik delo predela, kar pomeni, da ga spremeni, preoblikuje, prevede ali uporabi to delo v svojem delu, lahko predelavo dela ponudi na voljo le pod pogoji, ki so enaki pogojem iz te licence oziroma pod enako licenco.

Nastanek kislin

Oglejte si posnetek poskusa. Dobro opazujte in dopolnite besedilo.


Potrebujemo aparaturo za pridobivanje kisika. Plin kisik pridobimo z razgradnjo vodikovega peroksida. V presesalno erlenmajerico z vodno raztopino kvasa po kapljicah dodajamo vodno raztopino vodikovega peroksida . Opazimo nastajanje plina kisika, ki ga uvajamo v erlenmajerico, napolnjeno z vodo. Ko je erlenmajerica napolnjena s plinom kisikom, jo zapremo z aluminijasto folijo. Na urno steklo si pripravimo žveplo. Na kovinsko žličko damo malo žvepla , ga prižgemo v plamenu gorilnika in damo v erlenmajerico s plinom kisikom. Opazimo, da žveplo gori z modrim plamenom. V erlenmajerici je sedaj plin, ki je nastal pri gorenju žvepla v kisiku.
V erlenmajerico dodamo destilirano vodo , da raztopimo pri gorenju nastali žveplov dioksid in pomešamo. V raztopino nato dodamo nekaj kapljic raztopine lakmusa in ponovno premešamo. Opazujemo spremembo barve indikatorja v raztopini. Produkt, nastal pri gorenju žvepla, je v vodi topen. Lakmus se obarva rdeče , nastala raztopina je kisla .
S poskusom smo ugotovili, da so produkti, nastali pri gorenju žvepla v kisiku, v vodi topni in da je nastala raztopina kisla .

Ponovimo še animacijo nastanka oksonijevega iona.

Dopolnite naslednjo enačbo reakcije:

HCl + H2O $\rightarrow$  H3O+ + Cl

<NAZAJ
>NAPREJ248/264