Licenca
To delo je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 2.5:

priznanje avtorstva - nekomercialno - deljenje pod enakimi pogoji.

Celotna licenca je na voljo na spletu na naslovu http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/. V skladu s to licenco je dovoljeno vsakemu uporabniku delo razmnoževati, distribuirati, javno priobčevati, dajati v najem in tudi predelovati, vendar samo v nekomercialne namene in ob pogoju, da navede avtorja oziroma avtorje in izdajatelja tega dela. Če uporabnik delo predela, kar pomeni, da ga spremeni, preoblikuje, prevede ali uporabi to delo v svojem delu, lahko predelavo dela ponudi na voljo le pod pogoji, ki so enaki pogojem iz te licence oziroma pod enako licenco.

Naloge

1.

Snovi iz naše okolice razvrstite kot kisle oz. bazične.

Vstavite K za kisle in B za bazične.

K
kis za vlaganje
B
pecilni prašek
K
šipkov čaj
K
aspirin
K
pomaranča
K
kokakola
B
čistilo za odtoke
B
zobna krema
2.

Ovrednotite naslednjo trditev.

Produkti, nastali pri gorenju žvepla v kisiku, so v vodi topni, nastala raztopina pa je bazična.

Drži. Ne drži.
3.

Katera med spodnjimi trditvami je pravilna za žveplov dioksid?

4.

Molekula dušikove kisline, HNO3, pri reakciji z vodo tvori ione. Dopolnite spodnjo enačbo reakcije ionizacije dušikove kisline v vodi.

HNO3 + H2O → H3O+ + NO3-

5.

Formule spojin v levem stolpcu povežite z ustreznim imenom spojine v desnem stolpcu. (Pravokotnik z besedilom iz desnega stolpca premaknite v ustrezno prazno polje na sredini.)

CaCO3(s)
kalcijev karbonat
CaO(s)
žgano apno
Na2CO3(s)
natrijev karbonat
CaSO4(s)
mavec
Število napačnih: 0
<NAZAJ
>NAPREJ252/264