Licenca
To delo je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 2.5:

priznanje avtorstva - nekomercialno - deljenje pod enakimi pogoji.

Celotna licenca je na voljo na spletu na naslovu http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/. V skladu s to licenco je dovoljeno vsakemu uporabniku delo razmnoževati, distribuirati, javno priobčevati, dajati v najem in tudi predelovati, vendar samo v nekomercialne namene in ob pogoju, da navede avtorja oziroma avtorje in izdajatelja tega dela. Če uporabnik delo predela, kar pomeni, da ga spremeni, preoblikuje, prevede ali uporabi to delo v svojem delu, lahko predelavo dela ponudi na voljo le pod pogoji, ki so enaki pogojem iz te licence oziroma pod enako licenco.

Apnenec

Apnenec je najpogostejša oblika kalcijevega karbonata (CaCO3). Pokrajine, ki so iz apnenca, so sedimentnega izvora in so nastale z nalaganjem lupin morskih organizmov na dno nekdanjih morij. Je zelo odporen in ga uporabljajo v gradbeništvu, pri proizvodnji cementa, iz njega delajo tudi steklo. Če ga segrevamo, se razkroji. Pri tem nastane žgano apno (kalcijev oksid).
CaCO3(s) 
$\rightarrow$
     CaO(s) 

CO2(g) 
kalcijev
karbonat
  kalcijev oksid
(žgano apno)
  ogljikov
dioksid

Po dodatku vode kos kalcijevega oksida nabrekne in iz njega se začne kaditi. Pri tem se drobi v bel prah, kalcijev hidroksid. Dobimo gašeno apno (Ca(OH)2), ki se uporablja v gradbeništvu in pleskarstvu.

     CaO(s)
+
  H2O(l) 
$\rightarrow$ Ca(OH)2(s)
kalcijev oksid
(žgano apno)
    voda
  kalcijev hidroksid
(gašeno apno)

Gašeno apno se uporablja za pripravo malte v gradbeništvu. Belež, ki se uporablja za uničevanje škodljivcev in dezinfekcijo, se uporablja v pleskarstvu.

Kaj je mavec? V naravi prisoten mineral sadra (kalcijev sulfat, CaSO4·2H2O) vsebuje 21 % kristalne vode. Pri sušenju del vode izgubi in dobimo mavec (CaSO4·½H2O). Če mavec namočimo v vodo, se spremeni v mehko maso, ki jo lahko oblikujemo. Pri še višji temperaturi mavec izgubi vso kristalno vodo.

V spodnji tabeli so zbrana najpomembnejša področja uporabe nekaterih soli.

Sol
Primeri uporabe
amonijev sulfat, kalijev nitrat
za gnojila
kalcijev karbonat
v gradbeništvu, pri proizvodnji cementa, tudi stekla
kalcijev hidroksid
v gradbeništvu, v pleskarstvu za dezinfekcijo
kalcijev klorid
kot sušilno sredstvo
kalcijev sulfat
pri proizvodnji mavca (v zdravstvu)
natrijev karbonat
v proizvodnji pralnih praškov, za mehčanje vode
natrijev klorid
v prehrani (kuhinjska sol), za posipanje cest
srebrov bromid
pri fotografiji
natrijev hidrogenkarbonat
v zobnih kremah

<NAZAJ
>NAPREJ250/264