Licenca
To delo je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 2.5:

priznanje avtorstva - nekomercialno - deljenje pod enakimi pogoji.

Celotna licenca je na voljo na spletu na naslovu http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/. V skladu s to licenco je dovoljeno vsakemu uporabniku delo razmnoževati, distribuirati, javno priobčevati, dajati v najem in tudi predelovati, vendar samo v nekomercialne namene in ob pogoju, da navede avtorja oziroma avtorje in izdajatelja tega dela. Če uporabnik delo predela, kar pomeni, da ga spremeni, preoblikuje, prevede ali uporabi to delo v svojem delu, lahko predelavo dela ponudi na voljo le pod pogoji, ki so enaki pogojem iz te licence oziroma pod enako licenco.
Navodila

Zbiranje podatkov

Pripravi tehtnico, ravnilo, merilno posodico in nekaj kovancev. Kaj bi izbral, če bi želel prejeti čim večjo vsoto denarja?

 
 

Podatke lahko zbiramo na različne načine:

  • z merjenjem dolžin, višin, širin, prostornin, mase, časa ...;
  • s preštevanjem predmetov ali oseb;
  • z vprašalnikom ali anketo;
  • s preizkušanjem.

Podatke običajno najprej uredimo in nato zapišemo v preglednico.

Zgled

$1.$ Z vprašalnikom razišči, koliko dečkov in deklic obiskuje posamezni krožek. Najprej zapiši na list nekaj krožkov, za katere misliš, da jih obiskuje največ sošolcev, in na koncu dodaj še črtico, kamor lahko dopišejo manjkajoče krožke. Napravi toliko kopij vprašalnikov, kot imaš sošolcev v razredu. Izpolnjene vprašalnike poberi in preštej posamezne odgovore. Pri štetju si lahko pomagaš s črtičnim zapisom v zbirno preglednico.

$2.$ Razišči, kolikokrat po $100$, $200$, $300$ in $500$ metih kovanca pade glava in kolikokrat cifra. V zvezek izdelaj preglednico.

Številka pade približno tolikokrat kot slika.

Drži. Ne drži.
<NAZAJ
>NAPREJ548/557